Cookie beleid DVS'33 Ermelo

De website van DVS'33 Ermelo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

Scouting

Interne scouting
 
DVS'33 Ermelo kent een interne scoutingscommissie om gedurende het seizoen de ontwikkelingen van de jeugdspelers te  volgen. Ieder jeugdteam wordt minimaal 2 keer per seizoen bekeken door verschillende  scouts. Er wordt gelet op  de volgende criteria:
 
-       Links-/rechts-/tweebenigheid
-       Snelheid
-       Techniek
-       Passen/trappen
-       Pingelen
-       Inzicht
-       Mentaliteit
-       Verdedigen
-       Loopvermogen
 
De verslagen hiervan worden wekelijks verwerkt door de coördinator scouting. In november en april wordt deze verslaggeving besproken met alle scouts.
 
In dezelfde maanden worden door de leiders en trainers van alle teams scoutingformulieren ingevuld. Hierbij worden dezelfde criteria gehanteerd.
In een gesprek dat na het invullen van deze formulieren per sectie volgt, worden de beoordelingen toegelicht en besproken. Hierbij zijn de coördinator scouting, de coördinator niet-selectieteams en de betreffende sectie-coördinator van de jeugdcommissie aanwezig. Naar aanleiding van de gesprekken en de formulieren kunnen spelers in het 2de deel van het seizoen worden uitgenodigd om met een hoger team mee te trainen. 
 
De bevindingen uit de gesprekken en formulieren van zowel het kader als de scouts,  worden  gebruikt om spelers in het voorjaar  uit te nodigen voor de trainingen en wedstrijden voor het formeren van de nieuwe teams voor het volgende seizoen.
 
Het uiteindelijke doel van de interne scouting is om iedere speler met plezier op het juiste niveau te laten spelen.

Externe scouting bepalingen DVS’33 Ermelo

Beleidsnotitie bestuur DVS’33 Ermelo, instroom selectie-elftallen
In het jeugdbeleidsplan is vastgelegd op welk gewenst niveau DVS’33 Ermelo zijn selectie elftallen wil laten spelen.

Hiervoor zijn de volgende punten van belang:
 1. trainers die voldoen aan het opleidingsniveau  (diploma’s)
 2. ondersteuning van de trainers (opleidingscoördinator)
 3. trainingsfaciliteiten (3 x per week trainen)
 4. aanwas spelers (bij DVS is altijd wat te doen)
 5. bewaking van beleid (opleidingscoördinator)
Uitgangspunt van de opleiding is de ontwikkeling van de individuele speler binnen het collectief van het elftal, waardoor de doorstroming naar de A-selectie van DVS of BVO een zo groot mogelijke kans van slagen heeft. In verband met de leeftijdsdoorstroming van spelers ontstaan goede en minder goede lichtingen. Om de doelstellingen  ten aanzien van het niveau te blijven realiseren wordt jaarlijks geïnventariseerd of de selectie teams voor het volgende seizoen voldoende niveau hebben zich te handhaven. Om onze doelstelling te realiseren vormt het geen bezwaar wanneer er zij-instroom plaatsvindt van spelers van andere verenigingen.

Zij-instroom vindt op de volgende wijzen plaats:

Formeel
Op initiatief van DVS. Hier wordt zeer incidenteel en terughoudend gebruik van gemaakt. Aanleiding voor werving vormt de inventarisatie van de selectie teams voor het volgende seizoen, waarbij geconstateerd wordt dat op een essentiële plaats kwaliteit ontbreekt, waardoor het gewenste niveau niet wordt gehaald.
 1. het initiatief wordt genomen door de coördinator opleidingen
 2. het bestuur van DVS wordt vooraf geïnformeerd
 3. de club van de desbetreffende speler wordt ingelicht
Niet formeel
Het initiatief ligt niet bij (een functionaris van) DVS. Het uitgangspunt is dat iedereen van harte welkom is bij DVS. Wanneer het een speler is uit een selectie elftal van een andere vereniging, dient hij zich middels een mail bij de opleidingscoördinator te melden. De speler/ouder wordt geadviseerd zijn eigen club in te lichten omtrent de redenen dat hij belangstelling heeft om naar DVS over te stappen. Van het email-verkeer van spelers die in aanmerking komen voor de selecties team wordt het bestuurslid voetbaltechnische zaken op de hoogte gehouden. Ter controle, bewaking en borging van beleid wordt het bestuur geïnformeerd door het bestuurslid Wedstrijdzaken over de wijzigingen die in de selectie teams plaatsvinden.

Voordelen van bovenstaande:
 1. Het bestuur heeft volledig inzicht van hetgeen plaats vindt
 2. Er is dossiervorming om interne vragen (jeugdcommissie) en externe vragen (pers en bestuur van andere verenigingen) adequaat te beantwoorden
 3. transparantie in beleid.
Externe scouting, KNVB bepalingen

Externe scouting
Het scouten van jeugdspelers is een bron van ergernis in het amateurvoetbal. Verenigingen hebben er vaak moeite mee hun beste spelers af te staan. Verenigingen die zelf scouten, ervaren vaak veel tegenwerking van andere verenigingen. Maar vooral ook de individuele spelers zelf; zij worden vaak slachtoffer van de conflicten tussen de eigen vereniging en de vereniging die hen uitnodigt voor een training of oefenwedstrijd.

De situatie is nu zo dat een lid schriftelijke toestemming moet hebben van zijn eigen club, als hij wil deelnemen aan een training en/of oefenwedstrijd bij een vereniging die hem daarvoor uitnodigt. De eigen vereniging werkt lang niet altijd mee aan zo’n verzoek. Daarom legt de scoutende vereniging in de praktijk vaak rechtstreeks contact met de speler of de ouder van de speler in kwestie buiten de eigen vereniging om. Dit wordt het „ronselen van jeugdspelers” genoemd en is in strijd met de reglementen.

Wanneer verenigingen zich hier schuldig aan maken, komen ze er over het algemeen met een berisping vanaf. We kunnen dus stellen dat de huidige reglementen voor alle partijen onvoldoende bescherming bieden.

In de visie van de KNVB op de ontwikkeling van het voetbal staat het individu centraal. Het is belangrijk dat iedere speler op een voor hem/haar geschikt niveau speelt en plezier heeft in zijn/haar voetbalbeoefening. Dit komt de ontwikkeling van de sport in zijn geheel ten goede. In dit licht bezien is het individu gebaat bij vrijheid om deel te kunnen nemen aan activiteiten bij andere verenigingen, om zo op het voor hem/haar geschikte niveau terecht te kunnen komen.

Het voorstel is dan ook de reglementen te wijzigen. Leden hebben allereerst een verantwoordelijkheid naar hun eigen vereniging en de (wedstrijd)activiteiten hiervan. Buiten deze activiteiten zouden leden echter meer vrijheid moeten hebben om deel te nemen aan activiteiten bij een vereniging die ze hiervoor uitnodigt.

Een vereniging is wel verplicht deze uitnodiging in eerste instantie bij de vereniging van het lid neer te leggen. Mits de activiteiten met de eigen (wedstrijd)activiteiten niet in het geding zijn, mogen leden te allen tijde deelnemen aan deze activiteiten. De duur en het totaal aantal activiteiten zal aan banden worden gelegd in jaarlijks op te stellen richtlijnen.

Wanneer verenigingen en/of leden in de toekomst deze reglementen overtreden, zal er vervolgens een zwaardere sanctie worden opgelegd dan een berisping. Hierbij valt te denken aan geldboetes en/of sportieve sancties zoals een schorsing of punten in mindering.
In algemene zin zijn clubs die scouten vaak grotere verenigingen en de spelers die ze scouten zijn vaak afkomstig van kleinere clubs.

Ter compensatie zullen de grotere verenigingen worden gestimuleerd om hun kennis en ervaring in te zetten om de kleinere verenigingen te versterken. Deze lijn wordt ingezet vanuit de RJO’s, die clubs uit hun omgeving vanuit hun regiofunctie zullen ondersteunen, en verder naar beneden

In het Bewaarnummer van de KNVB is het volgende te lezen :
1.25 Richtlijnen externe scouting

In mei 2011 zijn de reglementen omtrent de beperking van speelgerechtigd gewijzigd. De verplichting om schriftelijke toestemming te verkrijgen van de vereniging waarvoor een lid speelgerechtigd is (voor deelname aan trainingen en/of niet-bindende wedstrijden bij een andere vereniging) is vervangen door een verplicht informatietraject, om de transparantie omtrent de externe scouting van jeugdspelers te bevorderen.

Om te komen tot gezamenlijk gedragen afspraken tussen verenigingen en individuele spelers inzake stagetrajecten zijn door het bestuur amateurvoetbal de volgende adviserende richtlijnen geformuleerd:

 1. De vereniging die een lid van een andere vereniging uitnodigt, wordt geacht vooraf de aard en omvang van de activiteiten kenbaar te maken aan de vereniging waarvoor het lid speelgerechtigd is;
 2. De aanvang van de stageactiviteit(en) bij de vereniging die een lid heeft uitgenodigd is niet eerder dan 2 weken of later dan 4 weken na het versturen van de schriftelijke kennisstelling bij het bestuur van de vereniging waarvoor het lid speelgerechtigd is;
 3. De vereniging waarvoor het betreffende lid speelgerechtigd is wordt geacht binnen 2 weken te reageren op de uitnodiging;
  • Het maximaal aantal stageactiviteiten (wedstrijden of trainingen) is 4;  Tussen de eerste activiteit (aanvang stagetraject) en de laatste activiteit (max 4e) ligt maximaal een periode van 6 weken;
  • Op de website van de KNVB is een voorbeeldbrief te downloaden voor het uitnodigen van een speler bij het bestuur van een vereniging;
 4. Communicatie richting verenigingen zou eventueel ook kunnen geschieden per e-mail met ontvangstbevestiging.