Cookie beleid DVS'33 Ermelo

De website van DVS'33 Ermelo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan
  • DVS-TV & DVS-Video

  • Top-en Hoofdsponsors
  • Eerstvolgende wedstrijd

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

Leiderstaken

FUNCTIEPROFIEL: Jeugdleider

Doelstelling.
Het begeleiden en leiden van een jeugdteam bij thuis- en uitwedstrijden op de zaterdag en op de  trainingsavonden.
 
Positie binnen de vereniging.
De jeugdleider is een door de jeugdcommissie in overeenstemming met de jeugdleider zelf benoemde functionaris en het eerst aanspreekpunt voor alles rondom het betreffende jeugdteam.

Taken/Verantwoordelijkheden/bevoegdheden:

Het begeleiden van het jeugdteam op de zaterdag bij thuis en uit wedstrijden
Het begeleiden van het jeugdteam op de trainingsavonden
Het begeleiden van het jeugdteam van en naar de uitwedstrijden door middel van het regelen van vervoer. (d.m.v. een rijschema). Klik hier voor een voorbeeld van een rijschema
Contact onderhouden met de ouders over de gang van zaken rondom het jeugdteam
Contact onderhouden met de trainers rondom de gang van zaken rondom het trainen
Contact onderhouden met de sectiecoördinator van de betreffende leeftijdsgroep over de gang van zaken van het jeugdteam. Klik hier voor alle gegevens van de sectiecoördinatoren.
Eventuele wijzigingen in het team overleggen met de betreffende sectiecoördinator.
Het samen met de trainers invullen van het scoutingformulier
Het bijwonen van het bespreken van de scoutingformulieren
Er voor zorgdragend dat er in en naast het veld geen omstandigheden ontstaan die schadelijk kunnen zijn voor de spelers, begeleiding, bezoekers en DVS’33 Ermelo.

De leiderstaken hoeven niet alleen door de leider te worden uitgevoerd. De taken kunnen in overleg met de ouders onderling verdeeld worden.
 
Toelichting leiderstaken
 
1. Aanspreekpunt
Een jeugdleider is aanspreekpunt voor ouders, spelers en de jeugdcommissie. Behalve het alledaagse contact zijn er nog meer mogelijkheden om elkaar te informeren:
 
2. DVS-media
Het is uiterst belangrijk dat je op de hoogte bent van mededelingen en publicaties in de DVS-media. De website www.dvs33.nl is de spil van onze jeugdafdeling. Nog te vaak loopt er iets mis doordat men de website niet goed heeft bezocht of het postvakje niet (tijdig) heeft geleegd (zie ook hieronder). Daarnaast vind je jeugdnieuws op de informatiewanden in de ontvangsthal.
 
3. Postvakjes
Om te komen tot een goede communicatie tussen leiders, trainers en de jeugdcommissie heeft ieder team een postvakje. Deze vakjes staan in de ruimte tussen de ontvangstruimte en het herentoilet, tweede deur links in de centrale gang boven. Alleen leiders en trainers zijn bevoegd om deze vakjes leeg te halen. Van de begeleiding wordt verwacht dat men minimaal één keer per week de postvakjes leeg maakt. Natuurlijk is het ook mogelijk om bij dringende zaken telefonisch, per e-mail of mondeling contact op te nemen.
 
4. Kaderavonden
Per seizoen zullen een aantal kaderavonden (leidersvergaderingen) worden georganiseerd door jeugdcommissie, waarvan sommigen per leeftijdsgroep, waaronder de ‘aftrapavond’ aan het begin van het seizoen. Tijdens deze avonden kunnen tal van onderwerpen worden behandeld op het gebied van het begeleiden van de teams, het wel en wee van de teams in het seizoen, activiteiten, ontwikkeling van de spelers, etc. Het is van groot belang om daarbij aanwezig te zijn en anders jou te laten vertegenwoordigen door iemand anders (ouders) uit je team. Heb inbreng en wissel ervaringen uit met de leiders van andere teams. Kunnen of moeten er dingen anders? Laat het dan weten.
 
5. Informatieavond voor ouders of verzorgers
Het doel van een informatieavond aan het begin van een seizoen is om elkaar eens te ontmoeten en zo beter met problemen om te gaan die binnen een team spelen, of om zo de taken binnen een team te verdelen. Het werkt sfeerverhogend binnen je team en door het seizoen heen is het effect van zo’n avond altijd merkbaar, omdat je elkaar kunt helpen herinneren wat er toen is afgesproken. Bovendien, zijn er problemen dan kun je elkaar makkelijk vinden. Deze avond wordt bij belangstelling georganiseerd door de sectiecoördinator van de jeugdcommissie.
 
6. Informatie nieuw seizoen
Naar aanleiding van zo’n informatieavond (of los daarvan) is het handig om ouders of verzorgers aan het begin van het seizoen informatie mee te geven en bepaalde regels en afspraken  aan te geven die voor het hele seizoen gelden. Zo kweek je begrip en weet iedereen wat er van hem wordt verwacht. Klik hier voor een voorbeeld van hoe zo’n informatieboekje  er uit zou kunnen zien.  Dit boekje is gemaakt voor F teams maar kunnen natuurlijk aangepast worden voor andere leeftijdsgroepen. Samen met de trainer kunnen de afspraken verandert worden.
 
7. Herindelingen
Na de winterstop kun je te maken krijgen met een herindeling. Er zijn een paar dingen waar je dan rekening mee moet houden:
• Bericht sturen aan ouders en spelers met de veranderingen.
• Nieuwe indeling maken om auto te rijden.
 
Deze informatie kun je krijgen via de wedstrijdsecretaris. Iedere sectie heeft zijn eigen wedstrijdcoördinator. Klik hier voor de gegevens van de coördinatoren.
 
8. Vervoer
Zorg dat je op tijd het vervoer hebt geregeld. Maak goede afspraken met de ouders. Het zou zo kunnen zijn dat elke week een beroep moet worden gedaan op dezelfde ouders. Mocht dit problemen geven, dan zijn er diverse oplossingen. Maak een schema wanneer mensen aan de beurt zijn om te rijden. Houd dit zelf ook bij, zodat je hier ook sturing aan kunt geven. Indien ouders niet kunnen rijden i.v.m. werk laat de ouders dan zelf onderling ruilen en jou daarvan op de hoogte stellen.  Het schema kun je ook op de elftalpagina laten plaatsen door de elftalcorrespondent van je team. Klik hier voor een voorbeeld van een rijschema.
 
9. Aanwezigheid spelers
Op tijd en praktisch altijd aanwezig is natuurlijk een heel normale instelling bij een teamsport. Je bent immers afhankelijk van elkaar. Probeer die instelling uit te dragen binnen je team, en loop er zelf mee voorop. Spelers, die verhinderd zijn (bijvoorbeeld door ziekte) dienen dit tijdig te melden bij de leider. Laat ze ook bij twijfel over een ziekte de leider op tijd inlichten. Zorg dat de spelers op tijd aanwezig zijn voor een wedstrijd. Laat ze hiervoor elke week de website scherp in de gaten houden en de afspraken hierover binnen je team. Een half uur voor de wedstrijd moeten alle spelers aanwezig zijn, bij uitwedstrijden staat de vertrektijd bij het wedstrijdprogramma op de website.
 
10. Aanwezigheid jeugdkader
Aanwezigheid kader voor en na de wedstrijden en trainingen is gewenst. Dit in verband met vernielingen, etc. Zorg er altijd voor dat één leider, trainer of ouder in het kleedlokaal blijft. Maak hierover ook afspraken, bijvoorbeeld om de beurt. Als je wat hoort of ziet in de gangen of andere kleedlokalen, denk dan niet dit is toch mijn team niet, maar treedt op. Indien dit niet wordt geaccepteerd dan meldt je dat bij de coördinator van de jeugdcommissie van je leeftijdsgroep.

Probeer zo weinig mogelijk afwezig te zijn. Als het echt niet anders kan, zorg dan zelf voor een vervanger. Eén van de andere leiders of ouders. Geef in elk geval een briefje – of stuur een mailtje – aan de vervanger met alle inlichtingen die hij nodig heeft, zoals: opstelling, bijzonderheden over de wedstrijd van afgelopen week en de komende tegenstander, wisselbeurt gegevens, hoe het vervoer is geregeld (want dat regel je ook wanneer je zelf niet kunt).
 
11. Blessures
Zorg ervoor dat je de meest voorkomende ongelukjes de juiste behandeling geeft. Besteed aandacht aan de verzorging direct op het veld. Indien er sprake is van een bloeduitstorting kan koud water of ijs de pijn snel verlichten. In de kantine van DVS is altijd ijs te verkrijgen om de zwelling langdurig te koelen. Ernstige zaken altijd melden in de ontvangstkamer en bij de coördinator.

Sinds 2009 beschikt DVS ook over een defilibrator. Goed om bij ernstige gevallen hiervan op de hoogte te zijn. Lees er meer over in de bijlage “Defilibrator”.

Neem geen risico’s bij twijfel. In de vereniging lopen een aantal verzorgers waar je vast wel terecht kunt voor advies. Ernstige zaken naar de dokter verwijzen (in de ontvangstkamer hoor je wie de dienstdoende arts is). Klik hier voor een uitgebreid document over behandeling van blessures..
 
12. Wat te doen bij blessures en ziekten jeugdleden?
Bij de zorg  om langdurig geblesseerde of langdurig zieke jeugdspelers gelden onderstaande regels. Met ‘langdurig’ bedoelen we een periode vanaf drie weken. Voetbal is en blijft een contactsport, waarbij wel eens wat slachtoffers kunnen vallen. En geblesseerde spelers mogen geen slachtoffer worden van een gebrek aan belangstelling! Juist zij hebben recht op warme belangstelling van DVS.
 
Om het een en ander te stroomlijnen is het voor alle betrokkenen van belang om zich te houden aan de volgende procedure:
• Leiders/trainers geven aan de coördinator binnen de jeugdcommissie door welke spelers drie weken of langer geblesseerd of ziek zijn.
• De coördinator bezoekt de betreffende spelers met een attentie.
• De coördinator geeft dit tevens meteen door aan de coördinator PR binnen de jeugdcommissie.           
 
13. Sponsortenues
Alle teams zijn voorzien van sponsorkleding. Een leider zorgt er mede voor dat er niks zoekraakt en houdt de kwaliteit van de kleding in het oog. Maak het ook de verantwoordelijkheid van de (andere) ouders. Wanneer iemand een mogelijke nieuwe sponsor voor zijn team weet te strikken, dan moet dat gemeld worden bij de sponsorcommissie. Zie hoofdstuk : Sponsorkleding
 
14. Spelers uit andere teams
Wanneer je door afmeldingen spelers tekort komt, probeer je zelf een andere speler te regelen. Dit doe je door contact op te nemen met een andere leider. Dus niet zelf een speler uit een ander team benaderen. Iedere leider probeert eerst zelf met oplossingen te komen.
Regel dit op tijd en niet pas op de vrijdagavond. Kom je er helemaal niet uit dan kun je contact opnemen met de coördinator van je leeftijdsgroep.
 
Regelen met je spelers
 
1. Plaats in het team
Naarmate de jongens ouder worden, krijgen zij een voorkeur voor een bepaalde positie. Bij de pupillen, met name de E- en F-pupillen is het voor de jongens leuk om ook op andere posities te spelen. Natuurlijk kunnen zij niet allemaal in de spits spelen, maar probeer zoveel mogelijk aan hun verwachtingen te voldoen. Zorg ervoor dat iedere plaats in het team belangrijk is, ook wanneer je op een positie speelt waar je niet zo snel doelpunten zult maken.
 
2. Wissel- en reservebeurten
Zeker bij de pupillen en de lagere juniorenteams is het belangrijk dat alle spelers evenveel aan voetballen toekomen. Het is daarom belangrijk om de reservebeurten goed bij te houden.
Laat bij bovengenoemde teams ‘de mindere spelers’ niet vaker wissel staan dan de anderen. Behandel de jongens en meisjes binnen het team gelijk, ook als dat ten koste lijkt(!) te gaan van het resultaat.
Komen spelers de afspraken niet na (wegblijven van de training of wedstrijd zonder bericht) dan kan de leider besluiten tot een extra reservebeurt.
 
3. Aanvoerderschap
Denk aan de aanvoerdersband. Laat zeker bij de jongste pupillen de aanvoerdersband regelmatig wisselen. Alle jonge jongens en meisjes vinden het natuurlijk prachtig om aanvoerder te zijn. Leg ook uit wat de taken zijn:
 
• Een echte aanvoerder zijn betreffende inzet en gedrag naar scheidsrechter, medespeler en tegenstander.
• De scheidsrechter en andere aanvoerder een hand geven en tossen.
• Na afloop scheidsrechter bedanken en andere aanvoerder een hand geven.