Cookie beleid DVS'33 Ermelo

De website van DVS'33 Ermelo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan
  • DVS-TV & DVS-Video

  • Top-en Hoofdsponsors
  • Eerstvolgende wedstrijd

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

Project Veilige Omgeving

PROJECT ‘VEILIGE OMGEVING BIJ DVS ’33 ERMELO

Ambitieus

De opleiding van jonge voetballers staat hoog in het vaandel. Niet voor niets leverde dat al twee keer een Rinus Michels Award op en is DVS’33 een opleidingsinstituut voor de regio. Daar zijn we trots op. En daar wordt hard voor gewerkt. DVS’33 is niet alleen ambitieus als het gaat om voetbal, maar ook als het gaat om een club waar iedereen mee kan doen. Dat vraagt ook om een club die veilig is, vooral voor kinderen en tieners, maar ook voor alle anderen.

Eerdere initiatieven

In de afgelopen jaren zijn daarvoor verschillende initiatieven ondernomen. Zo was er de campagne rond ‘Shake Hands’ en zijn er diverse gedragscodes en gedragsregels opgesteld, is er een coördinator veiligheid, is er een vertrouwenspersoon en een tuchtcommissie. Hiermee voldoen we bijna aan alle gestelde eisen aan sportverenigingen. DVS’33 wil ook als het gaat om veiligheid ambitieus zijn. Het bestuur heeft dit een aantal jaren geleden al besloten en voorgelegd aan de ALV. Dit betekent dat alle kaderleden in de jeugdafdeling wordt gevraagd een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen.

Voortdurende aandacht

Het bestuur van DVS ’33 Ermelo heeft in het najaar van 2011 een SWOT-analyse uitgevoerd. Daaruit bleek dat een breed draagvlak was voor het investeren in een veilige omgeving. Daarom is destijds door het bestuur het besluit genomen om daar ook werk van te maken. Risico’s op onveilige situatie zijn er En dat is breed, Maar er zijn ook andere zaken welke een omgeving voor de gehele doelgroep van DVS ’33 (on)veilig maken, te denken valt aan:

  • Accommodatie/infrastructuur (bosjes, verlichting, kleedkamers, et cetera);
  • Specifieke momenten (douchen, kamp, toernooi);
  • De manier van coachen. Pedagogische principes;
  • Sociaal gedrag in de groep (pesten, buitensluiten, discriminatie, bejegening online en online);
  • Seksueel misbruik/ grensoverschrijdend gedrag;
  • Agressie, Geweld, diefstal;
  • EHB(S)O.

Doelstelling

DVS wil een veilige omgeving zijn voor de jeugd, vrijwilligers, overige leden en alle overigen die betrokken zijn bij de activiteiten van deze vereniging.

Om dit te bereiken wordt enerzijds ingezet op het voorkomen van ongewenst gedrag en op het stimuleren van gewenst gedrag. Anderzijds worden ongewenst gedrag en excessen stevig aangepakt. Met een uitgebreid project is dit vorm gegeven, mede aan de hand van de koolkit ‘ In Veilige Handen’

DVS ’33 Ermelo wil er aan bijdragen dat haar leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vindt de vereniging belangrijk. DVS wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers en ouders/verzorgers op dit vlak. DVS dient een ontmoetingsplaats te zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels.

Overige activiteiten bij DVS ’33 Ermelo die in het teken staan van het creëren van een vellige omgeving, zoals het protocol voor de scheidsrechters, het opstellen van tuchtregels en het installeren van een tuchtcommissie, vallen onder de paraplu van de Veilige Omgeving bij DVS ’33 Ermelo.

Gedragscode en gedragsregels

Een projectgroep heeft in 2013 concept gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur van DVS heeft deze gedragsregels goedgekeurd en in het najaar van 2013 zullen deze regels worden voorgelegd ter behandeling tijdens de Algemene Vergadering.

De leden van de jeugdcommissie deze gedragscode actief uitdragen. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.

Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen zoals dat ook vermeld staat in de Gedragsregels. Die overtredingen staan ook vermeld in de Tuchtreglement DVS ’33 Ermelo.

Tot slot

Als vereniging is niets zo fijn te kunnen zeggen dat je een geoliede machine bent die haar zaakjes goed op orde heeft. Daar hoort ook bij dat de fysieke en sociale veiligheid gegarandeerd is, zowel voor vrijwilligers als voor bezoekers. Helemaal als je als organisatie met en voor minderjarigen werkt is zorgen voor een veilige omgeving waarin kinderen en jongeren kunnen groeien en bloeien heel belangrijk. En dat gaat het niet alleen om een fysiek veilige (speel)omgeving en veilige materialen, maar ook om het voorkomen van (seksueel) misbruik en overige misdragingen.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op deze website of via de Projectleider VOG vanuit de Jeugdcommissie, Alieke Lopers ([email protected])