Cookie beleid DVS'33 Ermelo

De website van DVS'33 Ermelo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan
 • DVS-TV & DVS-Video

 • Top-en Hoofdsponsors
 • Eerstvolgende wedstrijd

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

Gedragscode

Gedragscode DVS’33 Ermelo

Inleiding

Sporten doe je voor je plezier. DVS’33 Ermelo wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. We willen een vereniging zijn waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en culturele achtergrond. Wij willen een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

In het beleidsplan 2013 – 2016 wordt het basisgevoel van veiligheid gekoppeld aan de volgende vijf kernwaarden. Deze vormen het woord TROTS:

 1. Teamgeest
 2. Respect
 3. Oog voor mens & materiaal
 4. Tolerantie
Schouderklop

Deze kernwaarden monden uit in de volgende gedragscode. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit en verwacht dit ook van haar spelers, begeleiders, trainers, ouders/verzorgers, supporters en overige bezoekers. Laten we samen ervoor zorgen dat bij DVS’33 Ermelo, in en buiten het veld, het sportief, correct en gezellig is en blijft. Dit alles met respect naar jezelf en naar anderen toe!

Zonder respect geen voetbal dus. Al langer heeft de KNVB extra aandacht voor het thema sportiviteit en respect. De komende jaren wordt dit verder geïntensiveerd door het ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’. Via verschillende ondersteuningsprogramma’s en (bewustwording)campagnes vraagt de KNVB aandacht voor meer sportiviteit en respect op en rond de velden. De bond wil ongewenst gedrag bespreekbaar maken en positief veranderen en aan deze doelstelling wil DVS’33 Ermelo graag meewerken!

Vandaar, dat de volgende 3 gedragsregels prominent te zien op ons complex aan de Sportlaan te Ermelo:
 1. Beslissingen van scheids- en grensrechter worden te allen tijde gerespecteerd.
 2. We hebben respect voor elkaar.
 3. We gedragen ons correct langs de lijn: positief coachen is de leidraad.

Meer specifiek worden de volgende gedragsregels genoemd in de gedragscode van DVS’33 Ermelo. Ook deze regels zijn te zien op ons sportpark.

1. 
Algemene gedragsregels
2. 
Gedragsregels voor de speler
3. 
Gedragsregels voor de begeleider
4. 
Gedragsregels voor de trainer
5. 
Gedragsregels voor de verenigingsscheidsrechter
6. 
Gedragsregels voor de ouders/ verzorgers van de jeugdspeler
7. 
Gedragsregels voor de vrijwilliger
8. 
Alcohol, tabak en drugs
9. Twintig gouden gedragsregels

Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we erg belangrijk. DVS’33 Ermelo wil actief werken aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. Dit vraagt om duidelijke afspraken voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Dit noemen we de gedragscode. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Het bestuur draagt de gedragscode actief uit en verwacht dit ook van haar spelers, begeleiders, trainers, ouders/verzorgers, supporters en overige bezoekers. Laten we samen ervoor zorgen dat bij DVS’33 Ermelo, in en buiten het veld, het sportief, correct en gezellig is en blijft. Dit alles met respect naar jezelf en naar anderen toe!


Wat verstaan we eigenlijk onder waarden en normen?

Waarde: een principe dat mensen belangrijk vinden om na te streven (bijv. respect). Het geldt als een richtsnoer voor het handelen.

Norm: een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen (bijv. niet discrimineren). Ook wel genoemd een concretisering van de waarde.

Screen_Shot_2014-03-12_at_22.59.24.png
...en wat onder fair play?

Het fair play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter zelf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen!

Waardering

Veel leden zetten zich op positieve wijze in voor de club: van bestuurslid tot jeugdleider en van onderhoudsmedewerker tot commissielid. Dat is het fundament van iedere sportvereniging. Ze doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. En als er eens een foutje wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Immers, wie werkt laat wel eens een steekje vallen. Het blijft mensenwerk!

Vertrouwenspersoon

Ook binnen een vereniging spelen er af en toe ongewenste situaties. Daarom vindt DVS’33 Ermelo het van belang minimaal 1 vertrouwenspersoon te hebben die het eerste aanspreekpunt is. De vertrouwenspersoon is het luisterende oor, behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt ervoor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. U kunt een gesprek aanvragen bij de betreffende persoon.

De gedragscode

De gedragscode is als volgt opgebouwd. Voor iedereen geldend zijn de algemene gedragsregels opgesteld (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd) en per doelgroep (spelers, trainers, begeleiders, ouders/verzorgers) zijn specifieke gedragsregels opgesteld. De gedragscode van DVS’33 Ermelo ligt ter inzage in de ontvangstruimte en is terug te vinden op onze website (www.dvs33.nl).

Doelstelling

DVS’33 Ermelo wil een actieve, bruisende en sportieve vereniging zijn die op basis van goede ontwikkelingsmogelijkheden voor de leden herkend wordt als een aantrekkelijke club.

Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau aan de competitie te laten deelnemen dat het voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. Selectieteams spelen op het hoogst haalbare niveau. Door ontwikkeling van zowel het voetballende vermogen als het verenigingsgevoel willen wij bewerkstelligen dat DVS’33 Ermelo een vereniging is om trots op te zijn. De gedragscode is een belangrijke ondersteuning en motivatie hiervoor.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is, dan wel als bestuurder/commissielid/trainer/leider/vrijwilliger bij DVS’33 Ermelo wil werken, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen bij DVS’33 Ermelo worden gerespecteerd, uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen en heldere, duidelijke gedragsregels vormen het uitgangspunt voor ons handelen.


Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan en over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: Normen en Waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreken we met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als mensen (spelers, trainers, leiders, ouders) zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

 1. Algemene gedragsregels

Het bestuur van DVS’33 Ermelo vraagt nadrukkelijk aandacht voor Normen en Waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van het voetbalcomplex van toepassing zijn.


Wat zijn onze uitgangspunten?

Voetbal is een teamsport, die je met elkaar en met de tegenstander gezamenlijk beoefent. Zonder samenspel geen voetbal en zonder tegenstander geen voetbal:

 1. We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander;
 2. Iedereen is uniek en we laten ieder in zijn waarde;
 3. We spelen sportief met elkaar en tegen elkaar;
 4. We helpen elkaar waar dat nodig is;
 5. We gaan respectvol met elkaar om;
 6. We hebben altijd respect voor de scheidsrechter en grensrechter, ook als deze een fout maakt;
 7. We accepteren de beslissingen van de scheidsrechter en grensrechter;
 8. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan;
 9. Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers;
 10. Bij een teamsport is de speler er voor het team en het team is er voor de speler;
 11. Afspraak is afspraak;
 12. Geef altijd het goede voorbeeld;
 13. Spreek elkaar aan op gedrag;
 14. Door sport leren we onze grenzen ontdekken en verleggen. Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen; Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, pesten, roddelen, intimideren, kwetsen (ook via de social media) en ander agressief gedrag of fysiek geweld van wie dan ook wordt niet geaccepteerd.

Op en rond het sportcomplex

Het sportcomplex is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 1. We hebben respect voor ieders eigendommen;
 2. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade;
 3. Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op;
 4. Er wordt geen glas- en aardewerk mee naar buiten (bijv. velden en tribune) genomen. Ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng het dan zelf even terug;
 5. Zitten doen we op de daarvoor bestemde stoelen, dus niet op tafels;
 6. Velden zijn geen oversteekplaats, maar zijn om op te voetballen. Loop dus om het veld heen als je naar de andere kant moet;
 7. Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd;
 8. Voetbalschoenen zijn niet toegestaan in de kantine;
 9. Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst;
 10. Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein;
 11. De toegangen naar de velden worden in het belang van de veiligheid vrijgehouden;
 12. We matigen onze snelheid in de nabijheid van het sportcomplex;
 13. We leven de regels omtrent de kunstgrasvelden na.

Men mag elkaar hierop aanspreken.

 1. Gedragsregels voor de speler

De spelers zijn als de leden van DVS’33 Ermelo de kern van de voetbalvereniging. Voor hen gelden naast de algemene gedragsregels, de volgende specifieke gedragsregels. De speler:

 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld;
 2. Neemt in principe deel aan alle trainingen en wedstrijden van haar/zijn team en meldt zich tijdig af bij trainer/leider als niet aan de training of de wedstrijd kan worden deelgenomen;
 3. Is voor een training of wedstrijd op het aangegeven tijdstip aanwezig;
 4. Draagt tijdens de wedstrijden het tenue van DVS’33 Ermelo, maar niet tijdens de trainingen;
 5. Draagt tijdens de wedstrijden en trainingen altijd scheenbeschermers;
 6. Heeft respect voor de tegenstander, scheidsrechters, de trainer/leider en het publiek;
 7. Accepteert de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechters ook al is de speler het daar niet mee eens;
 8. Geeft de tegenstander en het arbitrale trio voor en na de wedstrijd een hand;
 9. Is zuinig op alle materialen die je mag gebruiken, dus ook op de velden en kleedkamers;
 10. Zorgt voor tijdige betaling van contributie;
 11. Klopt vuile schoenen buiten de kleedkamer uit en maakt ze schoon met behulp van de borstels bij de deur, alvorens de kleedkamer in te gaan;
 12. Dient zich na training en wedstrijd te douchen (afhankelijk van leeftijd en afspraken);
 13. Meldt aan de leider of vertegenwoordiger van de vereniging als iets kapot is gegaan;
 14. Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider;
 15. Een seniorlid wordt geacht enige verenigingstaken te verrichten zoals bardiensten, begeleiden van een team, chauffeur bij uitwedstrijden, eenvoudige schoonmaak en/of onderhoudswerkzaamheden;
 16. Zorgt dat muziek in de kleedkamer niet buiten de eigen kleedkamer hoorbaar is.
 17. Op wedstrijddagen mag vanaf 12 uur muziek gedraaid worden in de kleedkamers;
 18. Helpt mee met het verzamelen van materialen na de training.

 

 1. Gedragsregels voor de begeleider

Voor de begeleiders gelden naast de algemene gedragsregels de volgende specifieke gedragsregels.

De begeleider:

 1. Heeft een voorbeeldfunctie voor het team;
 2. Heeft respect voor spelers, ouders/verzorgers, scheidsrechters, grensrechters en tegenstanders;
 3. Is op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden;
 4. Ontvangt de (leiders van de) tegenpartij en de scheidsrechter;
 5. Zorg voor het op de juiste wijze afhandelen van alle administratieve handelingen die bij een wedstrijd horen zoals het invullen en inleveren van het wedstrijdformulier;
 6. Verzorgt in overleg met de trainer de opstellingen en coaching van het team tijdens de wedstrijden;
 7. Zorgt voor toezicht in de kleedkamer zowel uit als thuis;
 8. Zorgt dat de regels omtrent muziek in de kleedkamers nageleefd worden;
 9. Is verantwoordelijk voor het wedstrijdmateriaal (kleding, ballen, waterzak);
 10. Is verantwoordelijk voor het regelen van het vervoer bij uitwedstrijden.

Van een begeleider wordt verder ook verwacht dat deze:

 1. Afspraken maakt over hygiëne, schoonmaken van de kleedkamers, het tijdstip van aanwezigheid, het reisschema, het afmelden etc.;
 2. Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens het begeleiden van een team;
 3. Indien mogelijk de trainingen van zijn team bezoekt;
 4. Deelneemt aan de begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd;
 5. Het wasschema van de teamkleding bewaakt;
 6. Bij afgelasting of wijziging van een wedstrijd zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers;
 7. Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende sectiecoördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

Screen_Shot_2014-03-12_at_22.59.34.png

 1. Gedragsregels voor de trainer

Voor de trainer gelden naast de algemene gedragsregels de volgende specifieke gedragsregels.

De trainer:

 1. Heeft een voorbeeldfunctie voor het team;
 2. Heeft respect voor spelers, scheidsrechters, grensrechters, tegenstanders, ouders/verzorgers en begeleiders;
 3. Ziet erop toe dat zuinig wordt omgegaan met de velden;
 4. Brengt spelers passie bij voor het spel;
 5. Is verantwoordelijk voor de trainingsmaterialen (ballen, hesjes, pionnen, doelen, etc.);
 6. Zorgt dat het veld na de training (op tijd) leeg is van gebruikte materialen;
 7. Bepaalt in samenspraak met de begeleiders de opstelling van het team.

Van een trainer wordt verder ook verwacht dat deze:

 1. Geen alcohol (en ook geen tabak) gebruikt tijdens trainingsactiviteiten en wedstrijden van het team;
 2. De gebruikte extra doelen laat opruimen als er geen training meer wordt gegeven;
 3. Zorgt voor het schoonhouden van de kleedkamer;
 4. Deelneemt aan de trainers/begeleidersvergaderingen en eventuele andere overlegvormen die binnen de vereniging worden georganiseerd;
 5. Erop toe ziet dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen;
 6. Bij afgelasting of wijziging van een training zorgt voor tijdige kennisgeving aan de spelers;

Wangedrag of andere problemen rapporteert aan de desbetreffende sectiecoördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging. Bij wangedrag van de jeugdspelers worden tevens de ouders/verzorgers ingelicht.

 1. Gedragsregels voor de verenigingsscheidsrechter

Naast de algemene gedragsregels zijn voor de scheidsrechters ook de volgende specifieke gedragsregels van toepassing.

De scheidsrechter:

 1. Kent de regels door (bij)scholingscursussen te volgen en past deze regels toe, rekening houdend met het niveau van de spelers;
 2. Vormt met de assistent-scheidsrechters een team en maakt vooraf goede onderlinge afspraken;
 3. Gebruikt het gezonde verstand om ervoor te zorgen dat het plezier in het spel niet verloren gaat door te veel ingrijpen;
 4. Zorgt ervoor dat het gedrag zowel in als buiten het speelveld sportief is;
 5. Is objectief en beleefd bij het constateren van fouten;
 6. Geeft daar waar het verdiend is beide teams een compliment voor hun goede en/of hun sportieve spel;
 7. Volgt de afspraken die gemaakt zijn met de scheidsrechters-coördinator met betrekking tot het ruim van tevoren afzeggen van het leiden van een wedstrijd;
 8. Draagt bij voorkeur kleding, die door de vereniging is verstrekt.

 

 1. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers van de jeugdspeler

Naast de algemene gedragsregels zijn voor de ouders/verzorgers ook de volgende specifieke gedragsregels van toepassing.

De ouder/verzorger:

 1. Is een goed supporter en geeft het goede voorbeeld door respect te hebben voor iedereen op en om het veld.
 2. Blijft tijdens de wedstrijd achter de hekken/reclameborden en/of buiten de lijnen van het veld (op een half veld aan de kopkanten).
 3. Houdt zich afzijdig ten opzichte van de begeleiding van het team (en komt dus ook niet in de kleedkamer tijdens de rustpauze tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de begeleiding).

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:

 1. Spelers positief aanmoedigen, maar geen technische en tactische aanwijzingen geven;
 2. Meedoen in de wasbeurten van de kleding van het team als dit nodig is;
 3. Helpen bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd;
 4. Aandacht hebben voor het feit dat voetbal een teamsport is en afzeggen dus slechts aan de orde is als het echt niet anders kan;
 5. Ervoor zorgen dat zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd;
 6. Erop toe zien dat zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd;
 7. Betrokkenheid tonen bij hun kind door zoveel mogelijk mee te gaan kijken;
 8. Op tijd de contributie voldoen;
 9. Bereid zijn vrijwilligerswerk te doen.

N.B. Kritiek, op- en/of aanmerkingen op training, begeleiding of organisatie kan worden gemeld bij de desbetreffende sectiecoördinator, contactpersoon of vertegenwoordiger van de vereniging! 

 1. Gedragsregels voor de vrijwilliger

Voor elke vrijwilliger, wel of niet voetbal betrokken, geldt dat die een belangrijke rol speelt in het slagen van de gedragscode. Een belangrijk voorbeeld natuurlijk maar, zoals hieronder benoemd, ook de vrijwilliger maakt afspraken met de club.

De vrijwilliger:

 1. Dient erop toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten;
 2. Neemt bij constatering van wangedrag, overtredingen van de gedragscode e.d. contact op met de begeleider van het desbetreffende team of indien dit niet mogelijk is met een vertegenwoordiger van de vereniging;
 3. Fungeert als voorbeeld en gedraagt zich te allen tijde sportief en correct;
 4. Heeft respect voor anderen en is zuinig op kleding en materialen van DVS’33 Ermelo.
 1. Alcohol, tabak en drugs

Het geven van een goed voorbeeld door volwassenen is van groot belang. Dit voorbeeld geldt niet alleen richting volwassenen zelf, maar nog sterker richting kinderen en onze jeugdspelers toe. Daarom vragen we apart aandacht voor de volgende zaken:

 1. Alcohol en tabak zijn middelen die onze gezondheid schaden. Gebruik ze met mate;
 2. Het is verboden te roken in de openbare ruimtes zoals kantine en kleedkamers;
 3. Sigarettenpeuken worden niet op de grond gegooid maar in de daarvoor bestemde afvalbakken;
 4. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de bestuurskamer, ontvangstkamer, businesslounge, kantine en terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden;
 5. Het nuttigen van alcoholische dranken in de bestuurskamer en de kantine is op zaterdag voor 12:00 niet toegestaan;
 6. Wees er bewust van dat het gebruik van alcohol en tabak in het bijzijn van jeugd een slecht voorbeeld is voor kinderen;
 7. Drugsbezit en drugsgebruik binnen het sportcomplex van DVS’33 Ermelo worden absoluut niet getolereerd;
 8. Er wordt geen alcohol gedronken in kleedkamers en tijdens de wedstrijden langs de zijlijn van het veld;
 9. De vereniging schenkt geen alcoholische drank aan jeugd onder de 18 jaar; en ook niet aan teams waarin sommigen jongeren wel en andere jongeren geen 18 jaar zijn (denk hieraan met name aan de JO 18-junioren);
 10. De vereniging draagt zorg voor de instructie van barvrijwilligers door het volgen van de IVA-cursus (IVA = Instructie Verantwoord Alcohol schenken).

 

 1. Gedragsregels

De 20 gouden gedragsregels waar wij ons als DVS’33 Ermelo bij voetbalactiviteiten, zoals trainingen en wedstrijden aan te houden hebben zijn hieronder beschreven. Deze regels gelden voor de spelers, maar voor zover van toepassing ook voor leiders, trainers en alle andere vrijwilligers die bij DVS’33 Ermelo betrokken zijn.

De 20 gouden regels van DVS’33 Ermelo:

 1. Je bent als speler een voorbeeld voor anderen;
 2. We spelen sportief met elkaar én tegen elkaar;
 3. We gaan respectvol met elkaar om, dus ook met de tegenstander;
 4. We praten mét elkaar en niet over elkaar;
 5. We weten dat een gesprek helpt en geweld niets oplost;
 6. We houden ons aan de verenigingsregels en spreken elkaar aan op deze gedragsregels;
 7. We blijven van de spullen van een ander af;
 8. We ruimen onze materialen op en houden het clubgebouw en velden schoon;
 9. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue;
 10. Je draagt geen voetbalschoenen in de kantine en je plaatst je tas in het tassenrek;
 11. Je vernedert niemand in woord en/of gebaar;
 12. Je blesseert je tegenstander niet opzettelijk;
 13. Je accepteert het gezag van de scheidsrechter;
 14. Je accepteert de leiding van je elftal en het bestuur;
 15. Je bent op tijd voor de trainingen en wedstrijden;
 16. Je meldt je tijdig af wanneer je eens een keer bent verhinderd;
 17. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast;
 18. We helpen elkaar waar dat nodig is en ‘lopen’ niet weg voor een klusje;
  Je gebruikt alcohol en tabak alleen op de daarvoor bestemde plaats en tijd;
 19. Je bezit of gebruikt geen drugs of wapens.

Bijlage 1: Zeer belangrijke regels kunstgras

Kunstgras is mooi, het betekent veel speeluren en minder afgelastingen. Niet meer zo veel trainen in de blubber en geen last van een ongelijk veld. Het bestuur tracht al onze leden van deze voordelen te laten genieten. Maar..., kunstgras kent ook regels! Het nakomen van regels is bij onze vereniging een chronisch probleem. Het lijkt helaas vaak of regels in de wereld worden geroepen om niet na te komen.

Wat kan en mag er niet op kunstgras?

Aan de toegangshekjes hangen bordjes met een aantal regels waar men zich aan dient te houden.

Deze regels zijn:

 1. Voor het betreden van het kunstgras voeten vegen;
 2. Bij voorkeur geen stalen noppen op het veld;
 3. Veld vrijhouden van glaswerk en kauwgom;
 4. Geen vuil op het veld;
 5. Geen consumpties op het veld;
 6. Roken verboden, ook in de dug-out;
 7. Bij sneeuw en ijs het veld niet betreden;
 8. Bij opdooi niet betreden;
 9. Altijd alleen het veld op via de kleine poort met een mat ervoor;
 10. Verplaatsbare doelen optillen niet schuiven! Niet over de leunhekken schuiven;
 11. Verplaatsbare doelen via het grote hek naar binnen dragen en aan het eind van de training op dezelfde wijze weer naar buiten dragen;
 12. Naar kunstgrasveld (veld 6) altijd via de tegelpaden, niet over de natuurgrasvelden;
 13. Leiders en trainers die de veldverlichting aandoen moeten de instructies volgen die op het kastje staan. Bij training de verlichting op trainingsstand;
 14. Het is verboden op de kunstgras- en natuurgrasvelden te voetballen buiten de wedstrijden om.


Het is nogal wat waar men aan moet denken. Het bestuur vraagt discipline aan iedereen en rekent erop dat ook leiders en trainers hieraan zullen meewerken. Het goed beheren van ons mooie, gerenoveerde sportpark is een zorg voor ons allen en niet alleen van een bestuur.


Het bestuur verzoekt alle leden, trainers en leiders hieraan mee te werken.


Ermelo, 6 oktober 2023
Bestuur DVS’33 Ermelo