Cookie beleid DVS'33 Ermelo

De website van DVS'33 Ermelo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

Protocol Wedtrijdzaken

PROTOCOL COMMISSIE WEDSTRIJDZAKEN DVS’33 ERMELO

Ten behoeve van de teams en hun begeleiders wordt in dit protocol een aantal regels en uitgangspunten weergegeven in relatie tot de taken en verantwoordelijkheden van de Commissie Wedstrijdzaken (WZ).

 1. Competitie- en bekerwedstrijden gaan bij gaan bij gedeeltelijke afkeuring van de velden voor op vriendschappelijke wedstrijden.
 2. Wedstrijden uit de A-categorie gaan bij gedeeltelijke afkeuring van de velden voor op wedstrijden uit de B-categorie (dit is een regel van de KNVB).
 3. Teams komen uit in de A-categorie op basis van de hoogte van de klasse waarin ze zijn ingedeeld. Door promotie of degradatie kunnen hier jaarlijks wijzigingen in optreden .
 4. Bij de veldindeling worden de kunstgrasvelden zo optimaal mogelijk benut.
 5. De rangorde van de selectieteams is als volgt: 1e, 2e, JO19-1, VR1, JO17-1, JO15-1, JO13-1, 3e.
 6. De selectieteams spelen in volgorde van de rangorde -zo mogelijk- op kunstgras. Waar mogelijk spelen de overige teams bij toerbeurt op kunstgras. De JO8 t/m de JO12 spelen op de velden 3 en 4 (kwart- en halve velden).
 7. Bij de veldindeling is de door de KNVB opgegeven aanvangstijd leidend. Er worden geen wedstrijden verschoven met de enige reden dat een (ander) team dan op kunstgras kan spelen.
 8. Als een team spelers te kort komt voor een wedstrijd, is het uitgangspunt dat er dan spelers worden geleend van andere teams in dezelfde categorie. Teams moeten daar over en weer medewerking aan verlenen, zodat wedstrijden zoveel mogelijk doorgaan. Met name als er die betreffende dag een team in dezelfde categorie vrij is, kan er eigenlijk nooit sprake zijn van een spelerstekort, speciale gevallen uitgezonderd.
 9. Mocht een team dan nog een tekort aan spelers hebben, dan dient dit uiterlijk op de maandag voorafgaand aan de betreffende zaterdag gemeld worden bij WZ, zodat WZ voldoende tijd heeft om te proberen de wedstrijd te verplaatsen. Hierbij is WZ afhankelijk van de medewerking van de tegenstander. Verzoeken die te laat bij WZ binnenkomen worden mogelijk niet in behandeling genomen, met als gevolg dat de betreffende wedstrijd niet gespeeld wordt. De KNVB legt in dat geval een boete op aan de vereniging (bij seniorenteams € 75 voor de 1e keer en € 150 voor de 2e keer, bij jeugdteams € 37,50 resp. € 75. Bij de 3e keer wordt het team uit de competitie genomen). Het bestuur zal in deze gevallen de boetes verhalen op het team.
 10. Wedstrijden van teams uit de A-categorie dienen altijd gespeeld te worden vóór de oorspronkelijke datum. In die gevallen dient een verzoek tot verplaatsing ruim eerder aan WZ te worden gedaan.
 11. Teams uit de B-categorie kunnen, uiterlijk tot 1 maart, een keer per seizoen bij de KNVB een ‘baaldag’ aanvragen. Een verzoek hiertoe dient een week van te voren bij WZ te worden gedaan.
 12. De kleedkamerindeling vindt zo plaats dat teams zo min mogelijk tegelijk in een kleedkamer zitten. Gezien het aantal wedstrijden is dit niet altijd te voorkomen.
 13. De contacten met de KNVB -zowel per mail als telefonisch- worden uitsluitend onderhouden door leden van WZ. Trainers, leiders of spelers nemen zelf geen contact op met de KNVB.
 14. De betreffende coördinator van WZ regelt de oefenwedstrijden, zowel voor de vrije zaterdagen en door-de-weekse avonden als voor de oefenprogramma’s in augustus, in de winterstop en aan het eind van het seizoen.
 15. Oefenwedstrijden worden uitsluitend geregeld op verzoek van de betreffende trainer/leider. Dit verzoek wordt minimaal 14 dagen voor de gewenste wedstrijddag gedaan aan de betreffende coördinator van WZ. Verzoeken voor oefenwedstrijden in de winterstop dienen voor een door de betreffende coördinator van WZ te bepalen datum te worden gedaan.
 16. Oefenwedstrijden voor de jeugdselectieteams en de O23, O18 etc. worden geregeld door en onder verantwoordelijkheid van de Technische Commissie Opleiding (TCO). De planning en het regelen van de scheidsrechters voor deze wedstrijden wordt verzorgd door WZ.
 17. Als een oefenwedstrijd door WZ is vastgelegd kan die niet eenzijdig door een trainer of leider worden geannuleerd -afspraak is afspraak-. Dit kan uitsluitend na overleg en met toestemming van de betreffende coördinator van WZ.
 18. Oefenwedstrijden kunnen niet altijd thuis gespeeld worden (de tegenstander wil ook wel eens thuis spelen). Hiervoor dient begrip te zijn.
 19. Om de ontvangstcommissie te ontlasten worden er door de week op maximaal twee avonden thuiswedstrijden gespeeld.
 20. ‘Lichtwedstrijden’ worden gespeeld op veld 5. In de periode van omstreeks november tot medio maart wordt er per week maximaal één avondwedstrijd op dit veld gespeeld. Avondwedstrijden van het 1e en de O23 worden op veld 1 gespeeld.
 21. Deelname aan toernooien dient door de trainer/leider zelf te worden geregeld. WZ plaatst een toernooikalender op de DVS-site waarin de toernooien vermeld worden waarvoor DVS een verzoek tot inschrijving ontvangt.
 22. Voor de wedstrijden waarvoor geen KNVB-scheidsrechter is aangesteld, wordt door de coördinator scheidsrechters van WZ een scheidsrechter aangesteld. Het kan voorkomen dat niet voor alle wedstrijden een scheidsrechter beschikbaar is. In die gevallen wordt de leider aangesteld als scheidsrechter. De namen van de scheidsrechters (en ook de wijzigingen) worden vermeld op de DVS-site.
 23. Op zaterdagochtend wordt een aantal pupillenwedstrijden gefloten door spelers van de JO19 en de JO17 selectie. De coördinator scheidsrechters van WZ regelt dit in overleg met de betreffende trainers/leiders.
 24. Afgelastingen van door-de-weekse oefenwedstrijden wordt door WZ kenbaar gemaakt via de DVS-site.
 25. WZ maakt het trainingsschema op. Hierbij wordt op vier avonden maximaal gebruik gemaakt van de kunstgrasvelden. De trainingsmogelijkheden voor de verschillende teams zijn vastgelegd in een afzonderlijk protocol.
 26. Op basis van de door de senioren- en jeugdcommissie opgegeven aantallen en gewenste klasse-indeling, doet WZ vóór de door de KNVB vastgestelde datum opgave aan de KNVB van de teams die aan de competitie en beker gaan deelnemen.
 27. Als in een wedstrijd een directe rode kaart wordt uitgedeeld maakt de scheidsrechter hiervan aantekening op het wedstrijdformulier. Uitsluitend indien de betrokken speler verweer wil aantekenen tegen de rode kaart, dient deze -binnen drie werkdagen- een daartoe bestemd rapportformulier -digitaal- in te vullen. Neem in dat geval contact op met de betreffende coördinator van WZ. Overigens kan de KNVB de betrokken speler ‘verzoeken’ een dergelijk rapportformulier in te vullen.
 28. Als om wat voor reden dan ook een wedstrijd gestaakt wordt, ook als het buiten de schuld van DVS gebeurt, moet er altijd -binnen drie werkdagen- een daartoe bestemd rapportformulier worden ingevuld door de leider of de aanvoerder, op straffe van een boete van de KNVB. Een en ander te regelen via de betreffende coördinator van WZ.
 29. In overleg met (de betreffende coördinator van) WZ kan van dit protocol worden afgeweken.
 30. WZ valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid met de portefeuille Voetbalzaken. Binnen de kaders van dit protocol ligt de beslissingsbevoegdheid -in eerste instantie- bij de coördinator van de commissie WZ en uiteindelijk bij genoemd bestuurslid.

Ermelo, 10 december 2018.

Het bestuur van DVS’33 Ermelo,

A. Goossensen, voorzitter.