Cookie beleid DVS'33 Ermelo

De website van DVS'33 Ermelo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

Kledingcommissie

Doelstelling
DVS’33 Ermelo wil met haar kledingbeleid bewerkstelligen dat de gehele vereniging met een uniforme outfit rondloopt. Dit geeft een correcte, verzorgd en professionele uitstraling. Ieder spelend DVS-lid krijgt dan ook een wedstrijdshirt en een voetbalbroek in bruikleen. Het DVS-bestuur heeft zich ten opzichte van de kledingleverancier verplicht een merk te voeren.

Fiscale aspecten
Het verstrekken van kleding is onderhevig aan bepaalde fiscale aspecten. Over de waarde van de kleding in natura dient btw te worden afgedragen. Indien men zich niet houdt aan het kledingbeleid van DVS’33 Ermelo, dan zal het bestuur de eventuele financiële gevolgen in rekening brengen bij de initiatiefnemers.

De kosten hiervan worden de spelende leden via de contributie in rekening gebracht. Deze, door de algemene vergadering vastgestelde bijdrage, wordt bij de eerste contributie-inning van het verenigingsjaar geïncasseerd. Dit is een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging en wordt gebruikt voor aanschaf van nieuwe kleding en voetbalmateriaal.

Voetbalsokken

De sokken zitten niet in het kledingpakket en moeten door de leden zelf worden aangeschaft. De voorgeschreven specificatie is geelzwart geringd. De sokken zijn verkrijgbaar bij onze kledingleverancier INTERSPORT Putten-Ermelo.

Uitgangspunten
kledingbeleid

Het DVS-bestuur is een sponsorovereenkomst aan gegaan met een kleding- en materiaalaanbieder. Daar staan verplichtingen tegenover op het gebied van afname en te voeren merken.

Indien sprake is van sponsoring van wedstrijdkleding door derden wordt er altijd door het DVS-bestuur een sponsorovereenkomst opgesteld, volgens de bij DVS geldende regels en procedures. Onderhands geregelde overeenkomsten waarbij de zaken buiten het bestuur om zijn geregeld worden door het bestuur niet getolereerd. Voor overige kleding geldt aanmeldingsplicht bij het bestuur en akkoord bevinding door het bestuurslid commerciële zaken. Eén en ander zal dan worden vastgelegd.


Met wedstrijdkleding wordt dus altijd bedoeld voetbalshirt (via de vereniging) en voetbalbroek (via de vereniging) en voetbalsokken (zelf aanschaffen).


De overige kleding van de A-selectie en het bepalen wat daar onder valt wordt vastgesteld door de Business club. Verstrekking gaat via de kledingcoördinator aangesteld door DVS. De kosten daarvan zijn voor rekening van de Business club.


De door het DVS-bestuur aangestelde kledingcoördinator is de enige die kleding bestelt en beslist wat er eventueel moet worden vervangen.


Met betrekking tot de overige selectie-elftallen heeft DVS een inspanningsverplichting om overige kleding in bruikleen aan spelers en begeleiding te verstrekken. Deze kleding wordt alleen besteld en verstrekt indien de kosten worden gedragen door een sponsor waar een contract mee wordt aangegaan.

DVS heeft reservekleding (wedstrijdshirts) aangeschaft per leeftijdsgroep ten behoeve van thuiswedstrijden, waarbij teams met dezelfde kleur van het tenue op bezoek komen.

Ieder lid en ieder team wordt geacht zuinig met de verstrekte kleding om te gaan. De kosten van vermiste of kapotte, in bruikleen verstrekte kleding, worden aan de gebruiker in rekening gebracht.


De kosten voor het wassen van de wedstrijdkleding zijn voor rekening van de speler. Als het team besluit de kleding centraal te laten wassen komt dit voor rekening van het team. DVS betaalt deze kosten niet.

Wedstrijdkleding

De wedstrijdkleding bestaat altijd uit:
 1. Een geelzwart gestreept wedstrijdshirt volgens voorgeschreven specificatie en merk.
 2. Een zwart voetbalbroekje volgens voorgeschreven specificatie en merk.
 3. Geelzwart geringde kousen volgens voorgeschreven specificatie en merk.

Het wedstrijdshirt en het broekje worden door de vereniging aangeschaft en aan de spelers voor de periode van een seizoen in bruikleen gegeven. Bij het tussentijds of aan het einde van het seizoen bedanken als lid van de vereniging zijn betreffende leden verplicht de verstrekte kleding in te leveren bij de leider en/of trainer van het team welke verantwoordelijk zijn voor teruggave aan het einde van het seizoen. Uiteraard in goede staat en gewassen. Krijgt u deze kleding niet retour meldt dit dan bij de kleding coördinator, zodat de vermissing doorberekend kan worden aan het lid voor vertrek van de club! Bij het aanvragen van overschrijving naar een andere vereniging zullen deze zaken eerst correct afgehandeld moeten zijn.


De leiders van de elftallen ondertekenen, ten behoeve van de spelers, bij de start van het seizoen een bruikleenovereenkomst. De levensduur van de wedstrijdkleding is bepaald op 3 tot 4 jaar.

Aan F-pupillen en spelers van de World Cup  wordt, in het kader van laagdrempeligheid bij de werving van jeugdleden, wordt geen bijdrage voor wedstrijdkleding gevraagd.


Indien er sprake is van shirtsponsoring door derden wordt tussen de sponsor en DVS’33 Ermelo een sponsorovereenkomst opgesteld met een looptijd van 3 jaar. De vereniging is eigenaar van de kleding. De sponsor ontvangt een aanschafkorting op de kleding en door aanschaf en de sponsoruiting en bedrukkingen op de kleding is de sponsor verzekerd van 3 jaar reclame, zonder verdere extra financiële sponsorbijdragen.  De opbrengsten worden toegevoegd aan de kleding- en materiaalvoorziening van de vereniging.


Zoals al bovenstaand vermeld is iedere speler verplicht tot het dragen van de voorgeschreven DVS-kleding en kousen. Het bestuur gaat ervan uit dat de leiders en trainers hier scherp op blijven letten en afwijkend kledinggedrag niet zullen tolereren.


De DVS voetbalsokken zijn verkrijgbaar bij onze kledingleverancier INTERSPORT in Ermelo en/of Putten.


Op vertoon van de DVS-lidmaatschapskaart zijn voetbalschoenen, zaalvoetbalschoenen en/of kunstgras voetbalschoenen tegen 10% korting verkrijgbaar bij onze kledingleverancier INTERSPORT in Ermelo en/of Putten ( niet in combinatie met lopende acties ).

Overige kleding spelers en begeleiding selectieteams

DVS’33 Ermelo heeft een inspanningsverplichting om onderstaande kleding, naast de wedstrijdkleding, in bruikleen te verstrekken aan de selectieteams:
 1. Aan de speler: trainingspak, voetbaltas.
 2. Aan de trainer: trainingspak, coach jas en windjammer.
 3. Aan de leider(s): coach jas
 4. Aan de grensrechter: trainingspak (zonder reclameopdruk)
Overige selectieteams zijn het eerste team van de categorieën Junioren JO19, Junioren JO17, Junioren JO15 en Junioren JO13.

Tevens het eerste en tweede team van de categorieën Junioren JO11 en Junioren JO9 en het eerste en tweede team van de categorie senioren. Dus DVS 1 en DVS 2, Junioren JO19-1, Junioren JO17-1, Dames 1, Junioren JO15-1, Junioren JO13-1, Junioren JO11-1, Junioren JO11-2, Junioren JO9-1 en Junioren JO9-2. Alsmede van de begeleiding de trainer (max.2), leider (max. 1), grensrechter (max.1, vanaf de Junioren JO15-elftallen en hoger).

Alle kleding wordt aangeschaft door DVS. De middelen worden verkregen door sponsorwerving. Met de sponsor wordt een sponsorovereenkomst opgesteld met een looptijd van 3 jaar. De sponsor verplicht zich bij het aangaan van een overeenkomst tot het betalen van de kleding en alle opdrukkosten.


Indien extra kleding, naast bovengenoemde kleding, door sponsors ter beschikking wordt gesteld zal dit te allen tijde aangemeld moeten worden bij het bestuur van DVS (conform het sponsorbeleid).

Reserve kleding

Het komt voor dat teams tegen tegenstanders moeten spelen met dezelfde geelzwarte kleuren. Hier zijn landelijke regels voor. Het team dat thuis speelt moet die wedstrijd in een andere kleur shirt spelen. Dit komt ook voor indien twee DVS-teams tegen elkaar moeten spelen. DVS is daarom in het bezit van reserveshirts in andere kleuren.

De reserveshirts zitten per teamset in een sporttas van de vereniging en worden beheerd door de vrijwilliger met de zorg over het materiaal. Indien een team gebruik maakt van deze reserveshirts dan draagt de leider er zorg voor dat de shirts gewassen en wel te allen tijde binnen een week bij de materiaalbeheerder worden ingeleverd. Er is een vaste opslagplaats voor.


Daarnaast beschikt DVS over reservekleding voor DVS 1 en 2. Deze kleding wordt beheerd door de leider van DVS 1 en voor Junioren JO19-1 en Junioren JO17-1 wordt de kleding beheerd door de leider van Junioren JO19-1. Voor Junioren JO15-1 en Junioren JO13-1 wordt de kleding beheerd door de materiaalman van DVS.

Vermissing

Alle kleding wordt door DVS voor een seizoen in bruikleen gegeven. Iedere speler wordt geacht zuinig met het beschikbaar gestelde kledingpakket om te gaan. Alle kleding mag alleen gedragen worden tijdens activiteiten van DVS op wedstrijddagen.

Bij vermissing van kleding moet de speler de kosten betalen inclusief de eventuele opdrukkosten van reclame.

In rekening zal worden gebracht:
 1. Wedstrijdshirt ad. 27,50 euro.
 2. Voetbalbroekje ad. 10,00 euro.
 3. Keeper shirt ad. 32,00 euro.
 4. Keeper broek kort ad. 15,00 euro.
 5. Keeper broek lang ad. 22,00 euro.
 6. Trainingspak ad. 46,00 euro.
 7. Coach jas ad. 57,00 euro.
 8. Windjammer ad. 28,50 euro.
 9. Voetbaltas van 29,00 tot 36,50 euro.
 10. Teamtas ad. 40,00 euro.
 11. Inloopshirt ad. 19,00 euro.
 12. Kantineshirt/polo ad. 21,50 euro.
 13. Bidons ad. 2,50 euro.
 14. Waterzak ad. 10,00 euro.
 15. Ballennet ad. 5,00 euro.
 16. Trainingshesjes ad. 5,00 euro.
Deze prijzen zijn van toepassing in seizoen 2015-2016, inclusief bedrukking.

Verantwoordelijkheden en taken

Bestuur
Het bestuur bepaalt het kledingbeleid en ziet toe op het correct toepassen van de afspraken.

Bestuurslid commerciële zaken
Het bestuurslid commerciële zaken is verantwoordelijk voor het doen van voorstellen in het kader van het kledingbeleid, het aandragen van sponsors, eventueel via de sponsorcommissie en voor het opstellen en afsluiten van nieuwe en /of verlengde sponsorcontracten. Tevens is hij verantwoordelijk voor het opstellen van een (meer)jaren begroting.

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven van sponsors en het vastleggen van afspraken in een sponsorovereenkomst.

Kledingcoördinator
De kledingcoördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het kledingbeleid, hij bestelt en hij registreert. Tevens ondersteunt en adviseert hij het bestuurslid commerciële zaken bij het opstellen van de (meer)jaren begroting. De kledingcoördinator heeft waardevolle inbreng op het totale kledingbeleid. De kledingcoördinator  verzorgt de jaarlijkse uitgifte en inname van in bruikleen verstrekte kleding van alle teams. Tevens wordt een kopie van de bruikleenformulieren tijdens het seizoen overhandigd aan de leiders (postvakje).

Penningmeester
De penningmeester draagt zorg voor het deugdelijke plannen, begrotingen over de jaren heen, het jaarlijks verantwoorden van de (te) ontvangen gelden (contributie en sponsorgelden) en uit te geven gelden aan kleding. Jaarlijkse overschotten en tekorten verlopen via de voorziening “kledingvoorziening”.

Materiaalbeheerder
De materiaalbeheerder is verantwoordelijk voor al het voetbalmateriaal buiten de kleding. Hij beheert de wedstrijd- en trainingsballen, de trainingshesjes, de pionnen, de doelnetten, de cornervlaggen en de reservekleding voor Junioren JO15-1 en Junioren JO13-1.

Hoe te handelen als een bedrijf jou elftal wil sponsoren met kleding en/of andere spullen?
Sponsors zijn erg belangrijk voor DVS’33 en heel leuk voor je team. Sponsoring vormt een belangrijke, onmisbare bron van inkomsten voor de vereniging en daar staat tegenover dat DVS’33 haar sponsor partners de aandacht wil geven die ze verdienen.

Dat betekent dat alle leiders, geledingen en teams van de vereniging DVS’33 Ermelo, zonder uitzondering, daaraan dienen mee te werken. Dit is in het belang van een ieder!

Bestuursbesluit
Daarom is er een bestuursbesluit genomen, zodat voortaan de enige juiste route wordt gevolgd betreffende het aanbrengen van DVS-sponsors.
Voor alle DVS-teams geldt dat als iemand een bedrijf kent dat interesse heeft in het sponsoren van een DVS team, hij of zij dit direct meldt bij het bestuurslid commerciële zaken.

Het betreffende bestuurslid zal, in samenspraak met de aandrager en de potentiële kledingsponsor, de wensen inventariseren en de kledingcoördinator in contact brengen met de potentiële sponsor die detailinformatie geeft en daarna overgaat tot bestellen.

Sponsorkleding en andere spullen
Onder sponsorkleding en spullen valt alles wat een sponsor voor je team wil verzorgen. Dit kunnen zijn shirts, broekjes, kousen, jassen, inloopshirts, tassen, bidons, mogelijk inspeelballen. Hieronder een overzicht van de sponsorpakketten. De sponsorpakketten kunnen alleen door de kleding coördinator bestelt worden.Procedure
Het bestuur rekent op de medewerking van een ieder, zodat de procedure op een correcte wijze wordt uitgevoerd.
Onder de kop “Stappenplan sponsorkleding en -spullen” kun je punt voor punt lezen welke stappen er genomen moeten worden. Om je een indruk te geven wat er bij komt kijken en hoe belangrijk sponsors voor DVS zijn, publiceren we de complete route.

Stappenplan sponsorkleding en -spullen
Wie doet wat?
 1. Belangstelling potentiële sponsor ( dit kan zijn met of zonder sponsoruiting ) wordt door de leider of trainer doorgegeven aan het bestuurslid commerciële zaken.
 2. Bestuurslid commerciële zaken bespreekt de belangstelling met de leider en de kandidaat sponsor.
 3. Bestuurslid commerciële zaken meldt de aanvraag bij het verenigingsbestuur.
 4. Is er sprake van sponsorkleding of andere sponsorspullen dan bespreekt het bestuurslid commerciële zaken dit met de kledingcoördinator.
 5. De kledingcoördinator doet de sponsor een voorstel betreffende opdruk, verzorgt de bestelling bij de vaste kledingleverancier en zorgt voor de uitvoering van bedrukkingen en sponsoruiting, neemt de bestelde artikelen in ontvangst en stuurt de factuur, na parafering, door naar de penningmeester.
 6. De kledingcoördinator benadert de PR-commissie en benadert de betreffende leider in verband met de aflevering aan het DVS-team.
 7. De PR-commissie verzorgt de publiciteit voor de sponsor en neemt daartoe contact op met de sponsor en de leider. De PR regelt fotograaf, stukjesschrijver en overlegt met sponsor en leider waar en wanneer de PR-actie kan plaatsvinden.
 8. De PR-commissie verspreidt het redactionele stuk en fotografie over media als www.dvs33.nl, clubblad, kranten en zorgt dat het bestuurslid communicatie en PR op de hoogte wordt gehouden van publicaties in genoemde media.
 9. Het bestuurslid commerciële zaken verzorgt de after sales.
 10. Als laatste nog aandacht voor “sponsoring” binnen teams van bijvoorbeeld trainingskleding, kantine shirts, trainingspakken of andere zaken.
       
DVS heeft als doel zoveel mogelijk uniformiteit binnen teams en dus de gehele uniforme “uitstraling” van DVS’33 te verkrijgen. Uiteraard zijn wij als club ZEER BLIJ als er initiatieven zijn voor deze vorm van sponsoring binnen een team. Voor aanschaf van artikelen voor teams dient ten allen tijde contact opgenomen te worden met de penningmeester (Aart Goossensen) en deze zal U daarna door verwijzen naar de kledingcoördinator (Herman Kruse). Deze bepaalt met U wat wel of niet mogelijk is. Wij voeren een vast merk en werken nauw samen met onze kledingleverancier Intersport. Wij kunnen u scherpe prijzen aanbieden en dient de uitstraling met betrekking van keuze in artikelen (merk en kleurstelling) en van de bedrukkingen te worden gewaarborgd! Met onmiddellijke ingang zal hier op toegezien worden en sancties door het bestuur van DVS’33 Ermelo kunnen bij het niet nakomen van bovengenoemde niet uitgesloten worden. Benadeel het voetbalplezier van Uw team niet op deze wijze! Dank voor uw begrip hiervoor!!

Het is een hele procedure maar als iedereen zich houdt aan dit stappenplan dan zal er niets vergeten worden en loopt de procedure zoals het hoort. Dan is de vereniging weer een sponsor rijker en de sponsor en club zijn tevreden.

Het bestuur dringt aan op een correcte navolging van de regels.

Kledingcommissie DVS'33 Ermelo
Ermelo, 24 April 2013
Bestuur DVS’33 Ermelo
Contactgegevens Kleding coördinator:
Herman Kruse
E:  [email protected]
T:  06-1259 2727