• DVS-TV & DVS-Video

  • Top-en Hoofdsponsors
  • Eerstvolgende wedstrijd
  • Verenigingsponsors
  • Snelkoppelingen
  • Maatschappelijk Partner
  • #WijZijnDVS

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

Geel Zwart

Officieel is supportersvereniging Geel-Zwart opgericht op 25 April in het jaar 1963. Na een paar moeizame jaren, gingen de activiteiten in 1967 pas echt van start. Anno ‘nu’ is onze supportersvereniging een zeer gewaardeerd en onmisbaar ‘instituut’ bij DVS’33 Ermelo.

Contributie

Op 17 maart, 1967, vind de eerste ledenvergadering plaats, in de DVS kantine. Aanwezig zijn de heren Boks, Domburg, Kappers, Lubbersen en Van Zoelen. Alsook de bestuursleden, Poolen, Grootenboer, Heining en Van Nieuwenhuizen. De contributie bedraagt op dat moment één gulden en vijftig cent per jaar.

In 1968, word er voor het eerst een grotere verloting gehouden. De hoofdprijs was maar liefst een echte bromfiets. Ook werd in dat jaar een voetbalteam geformeerd, welke onder de naam, Geel-Zwart, meedeed aan de zomeravondcompetitie.

Het ledenaantal stijgt in 1969, van 142 naar 194 leden. Ook word er een poging ondernomen, om een superloterij te houden, met als hoofdprijs, een automobiel. Er komt een voorinschrijving, maar dat stopt bij 212 belangstellenden. Dat is veel te weinig voor de 1.000 loten die er verkocht moeten worden.

In 1973 werd tijdens de algemene ledenvergadering besloten, om de contributie te verhogen naar twee gulden en vijftig cent. Opvallend is de lengte van de vergadering. Toenmalig voorzitter en nu erelid, Jan Poolen, opent om 20.00 uur de avond en hij sluit hem om 22.00 uur. Dat is de laatste jaren niet voorgekomen, want de vergadertijd bedraagt nu een half uur (het record staat inmiddels op naam van oud-voorzitter Martin Kok met 16 minuten).

Altijd weer een groot hoogtepunt in een seizoen van onze club: De Boerenkoolloop georganiseerd door Geel Zwart.

Opleving na slappe tijd

Van 1973 tot 1977 is het een slappe tijd, wat Geel-Zwart betreft. Er zijn geen bestuursleden te vinden, waardoor de activiteiten op een laag pitje komen te staan.

Tijdens de vergadering op 14 oktober in 1977, bieden de heren Nijeboer, Van der Wal en Van de Brink zich aan, om nieuw leven in de supportersclub te blazen. Geel-Zwart leeft weer, en dat komt DVS alleen maar ten goede. Ook word de communicatie met het bestuur van DVS sterk verbeterd en dat juichen beide partijen ten zeerste toe. In kas stond een bedrag van f 60,00. Een jaar later is dat bedrag een flink stuk hoger, namelijk f 3.000,00. Een teken dat het zeer goed gaat.

Een jaar later treed mevrouw van der Wal toe, in het bestuur. Het is het eerste vrouwelijke bestuurslid tot dan toe, en tot aan vandaag ook het enige. Iedereen vind 1980 een mooi jaar om de contributie te verhogen naar vijf gulden. Verder word er gesproken, om in de zomer wat te gaan doen op de avondmarkt. In 1981 is Geel-Zwart voor het eerst aanwezig op deze markt en dat is een succes. Het hoofdveld krijgt een metamorfose in 1983. Toen werd namelijk een schitterende tribune in gebruik genomen. Geel-Zwart heeft een heel flinke duit in dat zakje gedaan.

Een geweldige geste van Geel Zwart vond op de ledenvergadering van 5 november 2010 plaats. Onze supportersvereniging schonk DVS een cheque ter waarde van maar liefst 10.000 euro voor een moderne geluidsinstallatie.


Poolen
Op 28 september,1983, stopt Jan Poolen als voorzitter van de supportersvereniging. Dat is een fikse aderlating, want hij was een van drijvende krachten van Geel Zwart. Twintig jaar lang heeft Poolen zich ingezet voor Geel Zwart, en dat wordt in een gezellige vergadering beloond, met het erelidmaatschap.

Hoogtepunten
Tijdens de bestuursvergadering op 3 november, 1983 wordt het alom bekende Rad van Avontuur geboren. Nog steeds draait dit wiel na elke thuiswedstrijd van ons vlaggenschip en op de avondmarkt. Nog een mooi moment voor Geel-Zwart en DVS, vind plaats in 1985. In dat jaar wordt er een busje aangeschaft, met de bedoeling om de jeugd van DVS naar de uitwedstrijden te rijden. Deze bus heeft het vele jaren volgehouden en is op feestelijke wijze onthuld in dat programma van de TROS. “Karst, je weet wel, van de slager”. Margriet Zegers presenteerde dat programma. In datzelfde jaar, wordt Gerrit Nijeboer de nieuwe voorzitter. Martin Kok stapt op dat moment het bestuur binnen. Vanaf 11 oktober 1985, tot aan de ledenvergadering van 1997, is telkens het imposante stemgeluid van secretaris Frans Tomassen te horen als het gaat om het voorlezen van de notulen. Daar kwamen de leden voor naar zo'n vergadering. Op die ledenvergadering van 1997, wordt afscheid genomen van de vier langstzittende bestuursleden. Steven van de Brink, Frans Tomassen, Henk Geitenbeek en Gerrit Nijeboer. Alle vier worden zij benoemd tot erelid van Geel Zwart. Dat betekende, dat de twee overige leden – Martin Kok en Dick van Leeuwen – verder moeten met een viertal nieuwe mensen. Na een korte zoektocht kwam men terecht bij Ben Augustin, Peter Gründmann, Ton van de Kuyt en Johan van der Beek.

Bestuurswijzigingen

In verband met zijn taken in het hoofdbestuur van DVS, moet Johan zijn bestuurstaken voor Geel Zwart na een jaar stopzetten en twee jaar later stopt ook Ton van de Kuyt. Met vier man gaat men verder en na korte tijd is het rasvrijwilliger Jimmy van de Ridder die in het bestuur stapt. Deze vijf gaan in deze samenstelling door tot 11 november 2005. Op die vrijdagavond tijdens de Ledenvergadering, word er afscheid genomen van Peter Gründmann en Ben Augustin. Gelukkig word het bestuur weer aangevuld tot vijf man. Johan van der Beek keert terug als bestuurslid, en ook Anton van Houtum neemt zitting in het bestuur. Twee jaar later wordt het bestuur uitgebreid met een nieuw lid, te weten Ronnie Koopsen.

Vanwege zijn drukke werkzaamheden binnen ondernemend Ermelo is op de jaarvergadering in 2012 afscheid genomen van Dick van Leeuwen. De leden hebben hem verheven tot erelid van Geel Zwart.

In 2015 neemt “oude rot” Jim van de Ridder afscheid als bestuurslid. Een week voor de ledenvergadering van Geel Zwart wordt Jim, op voorspraak van het bestuur van Geel Zwart, ingehuldigd als erelid van DVS’33 Ermelo. Hij wordt opgevolgd door Kees Sietsma.

Op de ledenvergadering van 4 november 2016 werd, na 31 jaar bestuurslidmaatschap, afscheid genomen van Martin Kok. Tijdens deze vergadering is hij benoemd tot erevoorzitter van Geel Zwart. Zijn opvolger is de alom bekende Mark Tukker en het bestuur wordt aangevuld met een ‘jonkie’ Alfred Pluim.

Na het afscheid van Anton van Houtum in 2017 ging het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester. In 2018 werd José Timmer, als 2e vrouw in de historie, gekozen als nieuw bestuurslid.

Het bestuur van Geel Zwart op de ledenvergadering op 5 november: Johan van der Beek, Anton van Houtum, Jimmy van de Ridder, Martin Kok en Dick van Leeuwen. Ronnie Koopsen ontbreekt op de foto.


Op zelfde voet verder
Iedereen is het er over eens  dat de oude bestaande activiteiten op dezelfde voet verder uitgevoerd moeten worden. Zoals het  organiseren van de laatste trainingsavonden, een attentie voor de kampioenen, het Rad van Avontuur op de Braderie, het midwintertoernooi voor lagere senioren, de Megabingo, de Vrijwilligersavond, de Boerenkoolloop en nog veel meer.

Iedere zomer krijgen 600 DVS-taarten dankzij Geel Zwart ‘gulzig’ aftrek. Pure reclame voor onze club!

Veel DVS-ers gingen in december weer uit hun dak bij de Laatste trainingsavonden georganiseerd door Geel Zwart.

Ook dit seizoen werden onze vrijwilligers weer in een oosters zonnetje gezet door Geel Zwart. Het was weer een heerlijke en gezellige vrijwilligersavond!


Medewerkers
Het bestuur van Geel Zwart, mag zich gelukkig prijzen met het feit dat tijdens al deze activiteiten een groep mensen elke keer weer klaar staat om hen te assisteren. Te denken valt aan Wim en Wil van de Kamp, Rob en Hennie van Genderen, Harmen van Panhuis en zoon Martijn van Panhuis,  Henk Geitenbeek, Bep van de Ridder, Peter en Ike Gründmann, Bert van Buuren, Olga van Buuren en zoon Bert van Buuren, Gerbert Brinkman, André Hendriksen, Michel Dorst, Joost van der Beek, Martin Kok, Cees Bonestroo, Theo Güth, Gerbert Brinkman, Riemo Koopsen, Gerco Timmer en nog vele anderen.

Deze foto mag beslist niet ontbreken. B1 scoorde in 2010 een ongelooflijke promotie naar de landelijke 2e divisie. Een historische prestatie, maar de essentie is dat Geel Zwart – conform het beleid van onze club – ieder team dat kampioen wordt in het zonnetje zet. Van het eerste tot en met F8...


Sponsors
De laatste categorie die genoemd moet worden zijn de vaste en minder vaste sponsors die ons steunen. Dat gebeurt zowel met giften in natura, als met giften in geld. We willen hier de namen niet noemen, maar als u de verslagen van de activiteiten van Geel-Zwart leest, dan komt u hun namen ongetwijfeld tegen.

Contact

U ziet het, Geel-Zwart bestaat niet alleen maar uit zes bestuursleden, maar uit veel meer. We zijn dan ook samen de supportersvereniging. Wilt u lid worden dan kan dat. Stuur een berichtje naar Johan van der Beek. E-mail naar j.beek896@kpnmail.nl. En voor vijf euro in het jaar steun je ons en dus... jezelf!

Hopelijk zien we je dan op één van de ledenvergaderingen, of gewoon op een zaterdagmiddag in ons gezellig clubhuis. Tot Ziens!

Foto’s
De collage van de Boerenkoolloop werd verzorgd door Theo Aalten alsmede bovenstaande foto, de andere foto's door Rob van Genderen.

Geel Zwart DVS'33 Ermelo