Cookie beleid DVS'33 Ermelo

De website van DVS'33 Ermelo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan
  • DVS-TV & DVS-Video

  • Top-en Hoofdsponsors
  • Eerstvolgende wedstrijd

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

VOG

Belang van een VOG 
Het is belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten. Vooral voor minderjarigen en kwetsbare groepen. Het is onze taak om voor die veilige omgeving binnen DVS’33 alles te doen wat mogelijk is. Het hebben van een Verklaring Om Trent het Gedrag (VOG) door alle vrijwilligers die met minderjarigen werken, is één van de manieren om voor zo'n omgeving te zorgen.

VOG
Een VOG is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze verklaring geeft aan dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel. Bijvoorbeeld bij een nieuwe baan of bij het werken met minderjarigen bij een sportvereniging, zoals DVS’33. Zo’n verklaring staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. Het vermindert de kans op dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen binnen onze club werken met kinderen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van alle leden serieus neemt.

Misbruik kan helaas nooit 100% worden voorkomen en het vragen van een VOG van vrijwilligers en betaalde krachten is slechts één van de maatregelen ter preventie van seksuele intimidatie en ander discriminerend of intimiderend gedrag.


Screening
Voor de volgende functies wordt een VOG aangevraagd:

  • Bestuur, TCO en JC;
  • Trainers , coaches, leiders;
  • andere vrijwilligers die veel in direct contact staan met kinderen en jongeren.


Toetsing
Het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie onderzoekt of er geen strafbare feiten op naam staan van de aanvrager van de VOG. Als er sprake is van strafbare feiten, dan beoordeelt het COVOG of deze relevant zijn voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Is er geen reden om aan te nemen dat dit verleden een belemmering vormt voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan wordt de VOG toegekend.

Screeningsprofiel
Als blijkt dat iemand in aanraking is geweest met Justitie, beoordeelt Justitie aan de hand van een screeningsprofiel dat DVS’33 heeft ingesteld of de strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor een VOG. In principe maakt DVS’33 alleen gebruik van het algemeen screeningsprofiel op slechts één van de acht risicogebieden: ‘Personen’. Doel van dit onderdeel is de kwetsbaren in de samenleving te beschermen. Kwetsbare personen zijn minderjarigen en hulpbehoevenden, zoals ouderen en gehandicapten. Personen die werkzaam zijn met minderjarigen, zijn belast met de zorg en het welzijn van deze minderjarigen. Zij kunnen in één op één situatie komen met minderjarigen. In deze relatie kan sprake zijn van een (tijdelijke) afhankelijkheid. Bovendien hebben deze personen een voorbeeldfunctie voor de minderjarigen.

Screeningsfrequentie
De geldigheid van de VOG is voor DVS’33 vastgesteld op vijf jaar. Na deze periode wordt de aanvraag opnieuw gedaan, indien dit voor de vereniging financieel mogelijk is. 

Maatregelen
Als een vrijwilliger niet binnen de redelijke termijn van zes weken na het indienen van de aanvraag de VOG heeft ingeleverd, dan stuurt de Projectleider VOG een herinnering. Is er dan na drie weken nog geen VOG aangeleerd, dan informeert de Projectleider VOG het bestuur. Het bestuur vraagt de vrijwilliger de VOG alsnog binnen drie weken in te leveren bij de Projectleider VOG. Als dit opnieuw niet gebeurt, dan zal het bestuur overleggen over te nemen maatregelen, waaronder een mogelijke schorsing.

De genomen maatregel wordt gecommuniceerd binnen het bestuur, de vertrouwenspersonen en de coördinator waaronder de vrijwilliger functioneert. 

Mogelijke uitzonderingen
Voor alle betrokkenen wordt in principe een VOG aangevraagd. Diegene die toch graag voor uitzondering in aanmerking komt, kan contact opnemen met de Projectleider VOG vanuit de Jeugdcommissie, Alieke Lopers: [email protected]

Er is geprobeerd om op alle mogelijke vragen een antwoord/maatregel te vinden. Daar waar dit niet mogelijk is, moet deze ‘beroepsprocedure’ een oplossing bieden. Bijvoorbeeld als een iemand geen VOG kan of wil overleggen. Hij of zij kan dan bij de Projectleider VOG (eventueel vertrouwelijk) zijn of haar verhaal doen. Deze kan aanleiding zien om een positieve aanbeveling bij het bestuur te doen. Het bestuur neemt uiteindelijk een beslissing en kan eventueel besluiten een positieve aanbeveling naast zich neer te leggen.


Aannamebeleid
Voor alle medewerkers (vrijwillig of betaald) die actief met de jeugd bezig zijn, wordt een VOG aangevraagd en door de medewerker aangeleverd. Iedereen binnen DVS’33 wordt geacht zich te conformeren aan de gedragscode en de voor de club geldende gedragsregels.


Beheer van de administratie
Zo mogelijk worden de VOG-verklaringen toegevoegd als ‘diploma’ in Sportlink. Overige documentatie worden gearchiveerd bij DVS’33. De jeugdvoorzitter, de Projectleider VOG en de vertrouwenspersoon hebben toegang tot deze documenten.


Informatie Veilige omgeving

De gedragscode, gedragsregels en alle andere informatie over DVS’33 is te vinden op de website Gedragscode - DVS'33 Ermelo. Via DVS33.nl > Vereniging > Veilige Omgeving.