• DVS-TV & DVS-Video

  • Top-en Hoofdsponsors
  • Eerstvolgende wedstrijd
  • Verenigingsponsors
  • Snelkoppelingen
  • Maatschappelijk Partner
  • #WijZijnDVS

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

Jeugd Selecties

Bij DVS’33 Ermelo word je een betere voetballer!


DVS’33 Ermelo heeft een convenant met Vitesse. Dat betekent dat beide clubs nauw met elkaar samen werken. En dat doen we ook op velerlei gebied.

Op deze website is over de gezamenlijke activiteiten veel te lezen. Wanneer u wilt dat uw zoon een goede voetbal-opleiding krijgt dan is DVS’33 Ermelo misschien wat voor uw zoon. Iedereen is welkom bij DVS.


Certificering door KNVB tot Regionale Jeugdopleiding
In mei 2015 ontving DVS’33 Ermelo van de KNVB, na uitgebreid te zijn doorgelicht, het certificaat Regionale Jeugdopleiding. Onder jeugdopleiding worden niet alleen de selectieteams verstaan, maar juist alle jeugdteams van DVS. De visie van DVS dat iedere speler van welk team ook vanuit veel plezier zichzelf moet kunnen ontwikkelen, sprak de onderzoekers dan ook zeker aan. Daarnaast vermeldt het eindrapport van het Kwaliteit & Performance Programma het volgende: 

“Op basis van de audit kan worden geconcludeerd dat DVS’33 Ermelo beschikt over een uitstekende jeugdopleiding die sterk verankerd is binnen de vereniging. Er is veel waardering voor de volgende punten:

  • Het opleidingsniveau van het technisch kader, zowel bij de hoofdtrainers als bij de assistent-trainers.
  • De aandacht voor het ontwikkelen van het technisch kader binnen de gehele jeugdafdeling.
  • De faciliteiten en voorzieningen beschikbaar voor de jeugdafdeling.
  • Er is veel aandacht voor de kwaliteit van activiteiten bij niet-selectieteams. Dit blijkt onder andere uit extra handleidingen, een zogenaamde methodiektrainer, een interne scoutingscommissie en aanvullende trainingsactiviteiten die beschikbaar zijn voor alle jeugdleden.“
Selectievoetbal bij DVS’33 Ermelo

De jeugdopleiding van DVS staat in de regio goed bekend. De selectieteams spelen op een goed niveau en staan allen onder leiding van gediplomeerde trainers die werken volgens de visie van DVS, waarin het opleiden van spelers voor het 1e elftal centraal staat. Ieder jaar stromen er spelers door naar de selectie van het hoogste DVS elftal en maken er spelers de overstap naar een Betaald Voetbal Organisatie. De trainingen worden gegeven volgens de afspraken die in het Voetbaltechnisch Beleidsplan van de club staan.

Dit plan heeft als titel "Plezier en Opleiden" en die volgorde is dan ook leidend. Bij DVS staat de individuele ontwikkeling van de speler al jaren bovenaan. Er zijn afspraken gemaakt over de manier van voetballen, de trainingen en er is aandacht voor individuele training. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan de Loop coördinatie en de tactische scholing van de spelers.JO9 en JO8
Komend seizoen zijn bij DVS de JO9-1, JO9-2 en de JO8-1 selectieteams, waarbij de JO9-1 en JO9-2  bestaan uit kinderen uit geboortejaar 2008  en de JO9-4 uit kinderen geboren in 2010.

De kinderen geboren in 2011 spelen 4 tegen 4 in de zogenaamde F-league, een interne competitie binnen DVS. Alle teams trainen 2 keer per week waarbij allerlei technische vormen, en de Wiel Coerver oefeningen zeer belangrijk zijn. Op een speelse manier wordt er door gediplomeerde trainers enthousiast training gegeven.

JO11
DVS kent vier selectieteams in deze categorie. De JO11-1 en JO11-2 (geboortejaar 2007) en de JO11-3 en JO11-4 (geboortejaar 2008). Talentvolle spelers van 2008 kunnen ook in de JO11-1/JO11-2 geplaatst worden. DVS heeft  in samenwerking met en met ondersteuning van Vitesse gekozen voor een werkwijze  waarbij deze teams  naast en met elkaar trainen .

Er is een hoofdtrainer aangesteld voor drie seizoenen die verantwoordelijk wordt voor de trainingen, de ontwikkeling van de spelers en de manier van begeleiden van deze spelers. Met Gert Jansen, in het verleden één van de trainers van Vitesse, heeft DVS de juiste persoon voor deze functie gevonden.

Op deze vier teams streeft  DVS naar acht trainers (gediplomeerd of studerend voor een diploma) die de trainingen gaan geven. Deze teams gaan drie keer in de week trainen, naast elkaar op één veld en met op de 1e trainingsavond dezelfde oefenstof. Op de tweede avond is er aandacht voor individuele training, extra techniek-training, keeperstraining en aandacht voor allerlei technische vormen.

Dit gebeurt team -overstijgend en in kleine groepjes met in totaal acht trainers. De laatste avond zorgen de trainers zelf voor invulling van de trainingen.

Bij alle trainingen zijn er een aantal vaste onderdelen, zoals de Coervervormen, Passen/Trappen en aandacht voor Tweebenigheid. Vitesse adviseert en participeert in dit project. De spelers worden nauwgezet gevolgd en besproken. Daarnaast worden er ook een aantal gezamenlijke activiteiten georganiseerd.
JO13

DVS kent twee selectieteams bij de JO13.. Er wordt naar gestreefd naar een JO13-2 met spelers uit 2006 en een JO13-1 met spelers uit 2005 De werkwijze is gelijk aan die van de JO11-selectie.

Er is vanaf deze leeftijd ook aandacht voor Loop-Coördinatietraining .Wie eens wil kijken hoe dit alles georganiseerd wordt kan gerust eens komen kijken op de woensdagavond tussen zeven en acht op het hoofdveld van DVS. Met de JO13-1 speelt DVS in de 3e divisie wat in de regio twee klassen hoger is dan de meeste verenigingen.

JO15
Bij de JO15 kent DVS eveneens twee selectieteams namelijk de JO15-1 en de JO15-2 Met de JO15-1 speelt DVS in de hoofdklasse en met de JO15-2 is DVS ingedeeld in de 1e klasse. Ook voor deze leeftijdsgroep is er Loop-Coördinatietraining en wordt er veel aandacht geschonken aan individuele training. Beide teams staan onder leiding van gediplomeerde trainers en zowel de JO15-1 als de JO15-2 worden getraind door twee trainers waardoor er veel aandacht aan de spelers kan worden geschonken.

JO17
De JO17-1 en JO17-2 zijn de selectieteams van deze leeftijdscategorie. Ook hier wordt gewerkt volgens het Voetbaltechnisch beleidsplan van DVS, waarin beschreven is dat de individuele ontwikkeling van de speler voorop staat. De JO17-1 speelt in de hoofdklasse. De JO17-2 speelt in de 1e klasse. Zowel de JO17-1 als de JO17-2 worden begeleid door gediplomeerde ervaren trainers. Doordat er twee trainers per team zijn is er veel ruimte en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en wordt er net als in de JO15-1-en JO19-1 gewerkt met POP (Persoonlijk Ontwikkeling Plan) formulieren.

JO19
De laatste leeftijdscategorie voor de senioren bestaat voor wat betreft selectieteams, uit twee teams, de JO19-1 en JO19-2. Met de JO19-1 acteert DVS op het niveau van 3e divisie landelijk. De JO19-2 speelt in de 2e  klasse. Beide teams hebben gediplomeerde trainers en net als bij de JO17 en JO15-junioren zijn dat er twee per team. Ook hier wordt er veel individueel gewerkt met de spelers.

Vanuit de JO19-1 kan het voor komen dat spelers al mee gaan trainen met de A-selectie senioren (1e elftal). Dat doen we om spelers te helpen de overstap naar de A-selectie te maken, wanneer zij daar de kwaliteiten en de mentaliteit voor hebben. Ook spelen de A-junioren regelmatig mee met de O23 wedstrijden, waarin zij veel ervaring op kunnen doen.

Daarnaast is er bij DVS’33 Ermelo een Talentenpool waarvoor spelers worden uitgenodigd die extra potentie hebben om DVS 1 te halen. Op de maandagavond worden de uitgekozen spelers individueel getraind en er wordt in de begeleiding ook gebruik gemaakt van wedstrijd- of trainingsbeelden.

Op de vrijdagmiddag is er een talententraining voor de spelers van de JO17,JO15 en JO13  met extra potentie.Informatie, meetrainen of aanmelden voor de DVS selectieteams
In alle selectiegeledingen bij DVS staat het opleiden van de individuele speler centraal. DVS heeft ambitie, wil graag veel bereiken met hun spelers, maar alles gebeurt in een plezierige, uitdagende sfeer met aandacht voor het individu. Voor meer informatie, een paar keer meetrainen of aanmelden bij de DVS selecties kunt u terecht bij Coördinator Opleiding Jack van Santen door een mail te sturen naar opleiding@dvs33.nl.

Uw kind is van harte welkom bij DVS’33 Ermelo, de club met aandacht voor het individu, plezier voor iedereen en het extra talent!