Cookie beleid DVS'33 Ermelo

De website van DVS'33 Ermelo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

Wie Wat Waar

1. Hoe kan ik mijn kind opgeven om te voetballen bij DVS’33 Ermelo?
Door contact op te nemen met de ledenadministratie. De ledenadministratie is bereikbaar via e-mail [email protected]. U kunt zich ook via de website aanmelden. De ledenadministratie zorgt voor een eerste kennismaking met DVS’33 Ermelo, legt uit hoe de leden- en contributieadministratie werkt en verwijst u of jou naar de desbetreffende sectiecoördinator binnen de jeugdcommissie.

Enkele gegevens op een rij:

Ledenadministratie:
 1. Aan- en afmelden
 2. Overschrijvingen
 3. Wijziging adresgegevens
 4. Wijziging elftallijsten
 5. Overige wijzigingen
Administratie: Wita Dijkhuis (ledenadminsitratie) en Marten Timmer
Aanmelden nieuwe leden: Wita Dijkhuis (nieuwe leden)

Correspondentieadres             
DVS’33 Ermelo                            
Postbus408                            
3850AK Ermelo                       
o.v.v.Ledenadministratie
E-mail l[email protected] of
Bezoekadres*: Sportlaan 27 te Ermelo

Alle wijzigingen, aan- en afmeldingen/adreswijzigingen/van spelend naar niet-spelend lidmaatschap/overschrijvingen, dienen schriftelijk te worden opgegeven uitsluitend via de hierboven vermelde personen middels een mutatieformulier op te vragen via [email protected] of via het aanmeldformulier op de website.

2. Kan mijn kind een keer op proef meetrainen?

Dit is zeker mogelijk. De volledige procedure bij aanmelden van nieuwe jeugdleden ziet er als volgt uit:

1. De ledenadministratie heet u van harte welkom en noemt de volgende mogelijkheden:
 • Direct lid worden.
 • Eerst twee keer meetrainen.
Verzoek aan (ouders/verzorgers van)  potentiële leden om na twee trainingen de ledenadministratie te informeren of er wel/niet een lidmaatschap volgt. Indien er geen plaats is bij een team kan er wel worden meegetraind, maar komt de speler op de wachtlijst.  Indien dit het geval is is het handig om te weten dat de wachtlijst voor de jeugdleden verdwijnt in december en voor alle leden aan het einde van het seizoen (na indelen nieuwe teams). Aanmelding geschiedt door invullen van het aanmeldingsformulier (door speler of ouders/verzorgers van) en ondertekend in te leveren bij de ledenadministratie op maandag- of donderdagavond.

2. Ledenadministratie geeft informatie over DVS’33 Ermelo:
 • Contributie.
 • Leeftijdscategorie indeling.
 • Betreffende sectiecoördinator.

3. De ledenadministratie noteert alle gegevens (inclusief emailadres) en zorgt ervoor dat de betreffende sectiecoördinator (jeugd of senioren) contact zal opnemen met de speler/speelster (in verband met meetrainen of directe plaatsing in een elftal).

4. De ledenadministratie stuurt een mail naar betreffende jeugd/senioren sectiecoördinator met gegevens van speler/speelster en verzoek om contact met hem/haar op te nemen.

5. De betreffende sectiecoördinator neemt contact op met (de ouders/verzorgers van) de speler/speelster en meldt dat er twee keer meegetraind kan worden bij het team. Ook wordt de trainer of leider van het betreffende team ingelicht door de sectiecoördinator.

6. De ledenadministratie controleert of de speler/speelster daadwerkelijk in het team geplaatst is na 2 x trainen.  Hiervoor wordt contact opgenomen met de desbetreffende sectiecoördinator.

7. Na bericht van de ledenadministratie (= mail naar de betreffende sectiecoördinator) is de speler/speelster ingeschreven en kan hij/ zij door de sectiecoördinator officieel worden ingedeeld (indien er uiteraard plaats is).
 

3.
Vanaf welke leeftijd kun  je voetballen bij DVS’33 Ermelo?

Leeftijdsgroep spelers

speelduur

speelveld

max. aantal op het veld

min. aantal op het veld

De Bambino’s van 3,5 tot  6 jaar

1 uur

kwart

30

2

JO9-pupillen van 5,5 tot  8 jaar

2 x 20 min

half

7

5

JO11-pupillen van 8 tot 10 jaar

2 x 25 min

half

7

5

JO13-pupillen van 10 tot 12 jaar

2 x 30 min

heel

11

8

JO15-junioren van 12 tot 14 jaar

2 x 35 min

heel

11

8

JO17-junioren van 14 tot 16 jaar

2 x 40 min

heel

11

8

JO19-junioren van 16 tot 18 jaar

2 x 45 min

heel

11

8


De indeling in leeftijdsgroepen is globaal, zo komt het voor dat talenten boven hun leeftijdsgroep voetballen, maar ook kan er bij de KNVB (in uitzonderlijke gevallen) dispensatie voor een speler worden aangevraagd. De peildatum voor overgang naar de volgende leeftijdsgroep is 1 januari.

4. Waar moet ik zijn bij vragen over contributie?

Door contact op te nemen met de contributieadministratie. De contributieadministratie is bereikbaar via e-mail [email protected] of telefonisch 0341-560865 op maandag & donderdag van 19.30u tot 21.30u.
 1. Wijzigingen contributiegegevens
 2. Alle vragen m.b.t. contributieadministratie
Administratie:
Tom Nederveen en Alie van Manen.

Hier vindt u alle informatie omtrent contributie en ledenadministratie.

De leden- en contributieadministratie is aanwezig op maandag- en donderdagavond van 19.30 uur t/m 21.30 uur (0341 - 56 08 65). Let wel: dit geldt niet voor de maanden juni en juli!

Correspondentieadres             

DVS’33 Ermelo                            
Postbus 408                            
3850 AK Ermelo                       
o.v.v. Contributieadministratie
E-mail  [email protected]
Bezoekadres*: Sportlaan 27 te Ermelo

5. Hoe weet ik wanneer de wedstrijd is afgelast op zaterdag?

Door de volgende informatiekanalen in de aanloop naar de zaterdag te raadplegen:
Daarnaast neemt de leider van het jeugdteam contact op bij afgelasting van de wedstrijd. Hij/ zij geeft tevens aan of er sprake is van een alternatieve activiteit (training, oefenwedstrijd o.i.d.).
 
6. Hoe weet ik wanneer mijn kind geselecteerd is voor een selectieteam?

Twee maal per seizoen, in november en april worden door de leiders en trainers van alle teams scoutingformulieren ingevuld. Op deze formulieren staan onderdelen van het voetbalspel genoemd, waarop de leiders/trainers hun spelers ‘beoordelen ‘. Te denken valt aan techniek, passeren, overzicht, mentaliteit, etc. In een gesprek dat na het invullen van deze formulieren per sectie volgt, worden de beoordelingen toegelicht en besproken. Bij dit gesprek is ook de Coördinator Opleiding, de Coördinator niet-selectieteams en de coördinator van de jeugdkommissie aanwezig. Naar aanleiding van de gesprekken en de formulieren kunnen spelers worden uitgenodigd eens met een hoger team te komen meetrainen. De formulieren en besprekingen in april worden ook gebruikt om spelers eventueel in mei uit te nodigen voor de trainingen en wedstrijden voor het formeren van de nieuwe teams voor het seizoen daarna.

7. Hoe geef ik een blessure door?

Door contact te zoeken met de leider(s) van het team. Bij langdurige blessures moet ook de sectie coördinator binnen de jeugdcommissie op de hoogte worden gesteld.

8. Waar kan ik terecht, wanneer mijn kind problemen heeft in de omgang met anderen binnen het team?

De leider(s) van het team is/ zijn het eerste aanspreekpunt. Bij aanhoudende problemen kan contact gezocht worden met de sectie coördinator. Aangezien we als DVS’33 Ermelo midden in de samenleving staan zien we steeds meer kinderen, die kampen met afwijkend gedrag dat storend kan werken binnen een team en met gedrag dat een bepaalde aanpak nodig heeft. We zijn vooropgesteld geen specialisten en willen dat ook niet worden. Maar met onze beperkte, (vrijwilligers) middelen willen we wel kijken hoe iedereen op een prettige manier aan voetbal toekomt. Voor ouders is het van belang om bij aanmelding aan te geven, dat er bijzonderheden zijn, waar begeleiders rekening mee moeten houden. Daarnaast heeft DVS’33 Ermelo een gedragscode met gedragsregels, zodat iedereen weet welke normen DVS’33 Ermelo hanteert.

9. Wat zijn belangrijke personen binnen de jeugdafdeling van DVS’33 Ermelo om vragen te beantwoorden?
 • Leider(s)
 • Coördinator opleidingen: Jack van Santen                          j[email protected]
 • Coordinator niet-selectieteams: Vacant
 • Voorzitter jeugdcommissie: Erik van Laar                            [email protected]
 • Sectiecoördinatoren: klik hier voor een overzicht
 • Leden/contributie administratie                                           l[email protected] / [email protected]


10. Wat zijn belangrijke documenten van de site voor de jeugd van DVS’33 Ermelo?
 
Teams>>jeugd>>routekaart trainers
 
Wedstrijden>>oefenwedstrijden
 
Commissies>>leden/contributie administratie
Commissies>>vrijwilligerscommissie


11. Wat doet DVS tegen pesten en ongewenst gedrag?
DVS heeft zeker ook aandacht voor dit onderwerp dat mogelijk meer plaatsvindt dan wenselijk is. Het onderwerp is als onderdeel meegenomen in de hele scope van het ‘Project veilige omgeving bij DVS'33 Ermelo’. 


Wat DVS er precies aan doet is het volgende:
In de eerste plaats is het de bedoeling dat de leider van het elftal of de trainer, dergelijk gedrag signaleert en vervolgens in gesprek gaat met de betreffende partijen. Veelal kan en zal dit voldoende zijn om het pesten en ongewenst gedrag weg te nemen. Mocht dat echter toch niet geval zijn, dan zullen in een tweede gesprek ook de ouders/verzorgers betrokken worden. Hopelijk leidt dit dan alsnog tot het gewenste resultaat. Is dat echter niet zo, dan bestaat de mogelijkheid om als ouders/verzorgers een officiële klacht in te dienen. Vanuit het bestuur kunnen er dan maatregelen genomen worden. Ook kan het bestuur de zaak overdragen aan de tuchtcommissie van DVS. Zij zullen de zaak bestuderen, partijen horen en kunnen straffen (sancties) adviseren, die door het bestuur kunnen worden overgenomen en uitgevoerd.


12. Hoe veilig is mijn kind bij de DVS?
100% garantie kan helaas ook niet door DVS gegeven worden, maar het bestuur neemt het begrip veiligheid zeer serieus. Zij hebben een werkgroep samen laten stellen door een projectleider, die alle facetten op het gebeid van veiligheid laat onderzoeken en beschrijven. Vanuit de projectgroep zijn adviezen gekomen, die door het bestuur zijn overgenomen. Dit waren geen vrijblijvende adviezen en het hele project zal voor de toekomst geborgd blijven als vast agenda- en aandachtspunt voor het bestuur. Bij dit hele project zijn ook andere organisaties betrokken, zoals de Gemeente Ermelo, de KNVB, Politie en het Centrum voor Jeugd en Gezin.

De veiligheid is niet alleen beschreven, maar er zijn en worden ook fysieke maatregelen genomen die voor een ieder, die op het voetbalcomplex komt, zicht- en voelbaar zijn.
Op deze manier hoopt het bestuur van DVS een sterke bijdrage te leveren aan de veiligheid van uw kind en zijn of haar speelplezier. Maar uiteraard ook aan die van u.

13. Wat is er allemaal geregeld?
Het voert te ver om u hiervan een opsomming van alle onderwerpen voor te schotelen, maar enkele willen wij u niet onthouden:

Pesten, bedreigen, geweld, misbruik ( geestelijk- en of seksueel), diefstal, brand, onveilig gevoel op bepaalde plaatsen op het complex, het invoeren van een ‘verklaring onbesproken gedrag’ (VOG) van (nieuwe) vrijwilligers. Maar ook het aanstellen van vertrouwenspersonen en een tuchtcommissie. Dit alles is beschreven en door de leden geaccepteerd tijdens de Algemene Vergadering in oktober 2013. Hieruit zijn dus ontstaan : gedragsregels (ook wel gedragscode genoemd); een tuchtreglement, naast dat van de KNVB, maar dan voor specifieke zaken die zich afspelen bij DVS.
Indien u hierover meer wilt weten dan kunt u de stukken terugvinden op de website van DVS, of als u verdere vragen heeft, kunt u terecht bij een van de bestuursleden.

14. Worden de vrijwilligers gescreend voordat zij kinderen gaan begeleiden?
In het verleden gebeurde dat niet, omdat dit geen vereiste was. Het is erg moeilijk om de zittende vrijwilligers te verplichten hier alsnog aan te voldoen. Dat kan wel op basis van vrijwilligheid. Echter voor nieuwe vrijwilligers, die zich in willen zetten voor de vereniging en mogelijk voor u of uw kind(eren), zal dit in de nabije toekomst een vereiste zijn. Hier wordt momenteel, in overleg met de Gemeente Ermelo, hard aan gewerkt. Binnenkort zullen nieuwe vrijwilligers die in aanraking komen met jeugdigen alleen kunnen starten als zij een verklaring van onbesproken gedrag kunnen overleggen.

15. In hoeverre geeft een verklaring van onbesproken gedrag een veilige omgeving?
De verklaring geeft alleen maar aan dat er zich in het verleden met deze persoon in kwestie geen noemenswaardige gebeurtenissen hebben voorgedaan. Dat wil echter niet zeggen dat er zich dan geen zaken voor zullen doen die ongewenst zijn.

Maar het bestuur van DVS, wil er alles aan doen om een eventueel risico sterk te beperken, dan wel het ten aller tijde te voorkomen. Met het nemen van maatregelen en dit ook als protocol te hanteren, hoopt het bestuur te kunnen zorgen voor een veilige omgeving.

16. Hoe is de toezicht op een veilige omgeving bij de vereniging geregeld?
Het inrichten van toezicht vergt een goede en juiste organisatie, maar bovenal vrijwilligers die dit op zich willen nemen. Dat begint veelal bij u als ouder of speler of toeschouwer.

Door niet uw hoofd weg te draaien, maar gewoon iemand aan te spreken op zijn of haar gedrag, kunt u vaak meer bereiken dan dat u denkt. Natuurlijk is het de ‘toon die de muziek maakt’. Maar laat u niet weerhouden van de verantwoordelijkheden die u zelf ook heeft in deze maatschappij, dat houdt niet op bij uw tuinhekje. Daarnaast heeft u de wetenschap dat u echt niet alleen staat, maar dat de vereniging en bestuur van DVS er ook zijn om u te steunen.

17. Op welke manier is een veilige vereniging geborgd?
Het ‘Project veilige omgeving bij DVS'33 Ermelo’ is opgezet in opdracht van het bestuur van DVS. De zaken die beschreven zijn, zijn door het bestuur tijdens de Algemene (jaar)Vergadering in oktober 2013 aan de aanwezige leden voorgelegd en men heeft zijn goedkeuring aan het voorstel verleend om deze instrumenten en protocollen te gaan gebruiken. Daarmee verplichte het bestuur zich om dit onderwerp als vast item op de agenda te plaatsten en ook te houden. Daarnaast wordt ook DVS op dit punt in de gaten geobserveerd door de KNVB en uiteraard ook door de gemeente en andere sociaal- maatschappelijke partners. Kortom, het onderwerp zal nu, maar ook in de toekomst, sterk onder de aandacht blijven en steeds geactualiseerd worden.