• DVS-TV & DVS-Video

  • Top-en Hoofdsponsors
  • Eerstvolgende wedstrijd
  • Verenigingsponsors
  • Snelkoppelingen
  • Maatschappelijk Partner
  • #WijZijnDVS

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!

Seniorencommissie

De seniorencommissie is verantwoordelijk voor de recreatieve elftallen 4 t/m 13, dames 1 en 2 en dus het aanspreekpunt voor alle spelende seniorenleden. De commissie bestaat uit coördinatoren voor verschillende activiteiten en coördinatoren per elftal of groep.

De prestatieve elftallen 1 t/m 3 vallen onder de commissie voetbaltechnische zaken.

Bestuursverantwoordelijk en tevens voorzitter van de commissie is Bert-Jan Jousma. De voorzitter is aanspreekpunt voor algemene zaken die de senioren aangaan. Voor vragen of suggesties betreffende een bepaald elftal/groep, graag direct contact opnemen met de betreffende coördinator.

Samenstelling Seniorencommissie:

Voorzitter

Vacant

 

Bestuursverantwoordelijke

Vacant

 

Secretaris

Vacant  

Public Relations

Zie PR-commissie

 

Coördinator Elftallen 4 t/m 8

Vacant  

Coördinator Elftallen 9 t/m 14

Vacant

 

Coördinator Dames

Diede Giezen

 

Coördinator 35+ 

Jean-Paul Wiedenhoff

 

Coördinator Evenementen

Vacant

 

 

Taken / verantwoordelijkheden

1.     Coördineren teamindelingen

2.     Begeleiden en indelen (nieuwe) spelers

3.     Aanstellen en/of begeleiden kader

4.     Coördineren van randvoorwaarden zoals trainen, materialen en kleding

5.     Organiseren en/of coördineren bijeenkomsten voor leiders

6.     Organiseren en/of coördineren van evenementen

 

Wedstrijdzaken
De seniorencommissie is géén aanspreekpunt betreffende wedstrijd aangelegenheden. Hebt u vragen over wedstrijden, neem dan contact op met de commissie wedstrijdzaken. Klik hier en u komt op de pagina’s van deze commissie terecht.


Contactgegevens:

Telefoon

(0341) 551003 (alleen op donderdagen tussen 19.30u en 20.30u)

E-mail 

senioren@dvs33.nl


Kader Senioren
:

Naam

Team

Telefoon

E-mail

Andre Dul

Heren 1

 

andre.dul@dvs33.nl

Jan Betten

Heren 2

06-12639749

j.betten1@chello.nl

Jeroen Ham

Heren 3

06-50997306

jeroen_ham@hotmail.com

Thijs Beukers

Heren 4

06-13108219

tbeukers@hotmail.nl

Frank Kroon

Heren 6

06-52600389

kroondeli@hotmail.com

Ralf Kraaij

Heren 7

06-22690176

ralf1894@hotmail.com

Arjen Veldhuis

Heren 8

06-53696638

arjen.veldhuis@orangefield.nl

Jurriën Kraaij

Heren 9

06-55772361

jkermelo86@hotmail.com

Paul Middelbos

Heren 10

06-20301897

p.middelbos@chello.nl

Paul Nijmeijer

Heren 11

 

pl_n@hotmail.com

Bert van Buuren

Heren 12

06-13572289

bertvanbuuren@live.nl

Ramon Veersma

Heren 13

0341-560088

ramon_veersma@live.nl

Jander de Bouw

Heren 14

06-83378411

s1093911@student.windesheim.nl

Jan van de Berg (ai)

Dames 1

06-54795560

Jan@vitalibera.nl

Bert Bosch

Dames 2

06-13286193

bertbosch50@gmail.com

Diede Giezen

Dames 3

06-53189886

Diede.Giezen@dvs33.nl


Teamintakegesprekken seizoen 2017-2018.
In deze bijlage vindt je de data van de teamintakegesprekken senioren. Doel hiervan is een persoonlijke evaluatie met de begeleiding van elk team. Indien nodig worden wensen ten aanzien het nieuwe seizoen besproken in de eerstvolgende vergadering van de leidersvergadering. Wij verzoeken toch dat van ieder team minimaal 1 leider of vertegenwoordiger op de geplande tijd aanwezig is bij deze gesprekken. Tijd per gesprek maximaal 30 minuten. Onderling ruilen is mogelijk wel in overleg met seniorencommissie. Indien van een team niemand aanwezig is gaan we ervan uit dat er ten opzichte van vorig seizoen niets gewijzigd is en blijft de teamindeling dan ook ongewijzigd. De intakegesprekken vinden plaats voorafgaande de laatste leidersvergadering van elk seizoen.

Seniorencommissie DVS'33 Ermelo